Esityksessä ehdotetaan, että lakiin otettaisiin uusi 40 a §, jonka mukaan työnantajalla olisi työntekijän ohella rinnakkainen oikeus käyttää työsuhteesta johtuvia työtehtäviä täytettäessä luotua teosta. Käyttöoikeus sisältäisi oikeuden muuttaa teosta ja luovuttaa käyttöoikeuksia edelleen. Muut taloudelliset oikeudet jäisivät tekijälle. Moraaliset oikeudet teokseen säilyisivät tekijällä.

Viestinnän Keskusliiton mielestä opetusministeriön työryhmän ehdotus tekijänoikeuslain muutokseksi selkeyttää yritysten mahdollisuuksia hyödyntää tekijänoikeudella suojattuja työn tuloksia.