piikin.

Kun analogiset televisiolähetykset korvataan digitaalisilla lähetyksillä, neljä viidesosaa televisiolähetysten käyttämistä taajuuksista vapautuu uuteen käyttöön.

Komissio on tänään vahvistanut suunnitelmat vapautuvien taajuuksien eli ns. taajuusylijäämän jakamiseksi tavalla, joka edistää investointeja ja kilpailua.

Komission tänään hyväksymissä taajuusylijäämää koskevissa ehdotuksissa kehotetaan EU-maita nopeuttamaan analogisten televisiolähetysten lopettamista ja saattamaan se päätökseen 1. tammikuuta 2012 mennessä. Viisi EU-maata (Suomen lisäksi Alankomaat, Luxemburg, Ruotsi ja Saksa) sekä Yhdysvallat ovat jo osoittaneet, että tämä voidaan tehdä nopeastikin (IP/09/266).

Ehdotusten mukaan taajuusylijäämän tietty osa eli 790–862 MHz:n osakaista (kauaskantoiset ja rakennusten läpi kulkevat radioaallot) varataan uusille langattomille palveluille kuten 3G- ja 4G-matkapuhelupalveluille (IP/09/1238), jotka mahdollistavat videon suoratoiston, täysimittaisen web-selauksen ja nopeat tiedostolataukset mobiilipäätelaitteissa. Tämä auttaa saavuttamaan nopeiden laajakaistayhteyksien 100-prosenttisen kattavuuden EU:n alueella vuoden 2013 loppuun mennessä. Syrjäseudut ovat yksi potentiaalinen voittaja, sillä vapautuvilla taajuuksilla toimivan langattoman laajakaistan avulla nopea internet voidaan viedä sinne, minne kaapelit eivät ulotu.

Jotta toimenpiteiden vaikutus olisi mahdollisimman suuri, komissio ilmoittaa yhdenmukaistavansa 790–862 MHz:n osakaistan tekniset käyttöehdot. Tämä estää yhtenäismarkkinoiden hajaantumisen EU-maiden avatessa osakaistaa uusille palveluille omissa maissaan. Näin palveluntarjoajat ja laitteiden ja sovellusten tekijät voivat harjoittaa liiketoimintaa yli rajojen, ja kuluttajien on helpompi löytää verkkovierailupalveluja matkaillessaan. Samankaltainen toimintamalli mahdollisti GSM-puhelimien yleistymisen 1990-luvulla.

Komissio esittää myös strategisten tavoitteiden asettamista yhteistyössä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa. Näitä ovat taajuusylijäämän vapauttamisen aikataulu, yhteiseurooppalainen kanta EU:n naapurimaiden kanssa käytäviin taajuusylijäämäneuvotteluihin sekä tavoitteet tehokkaampien teknologioiden hyödyntämiseksi taajuusylijäämän taajuuksilla.