Haastava talousympäristö innostaa kotimaisia alan päättäjiä arvioimaan markkinointiviestintäpanostuksiensa tehokkuutta. Tällä hetkellä 70 prosenttia kotimaisista yhteisöistä mittaa viestinnän tehoa edes jollakin osa-alueella. Ylivoimaisesti suurimmaksi syyksi nousi haastava talousympäristö (84 %).

Kotimaisten markkinointipäättäjien arvioita selvitettiin 19.-23.10.2009 Viestintätoimisto Viisikko-Communica VCA Oy:n toteuttamassa kyselyssä. Siihen vastasi 91 julkishallinnon ja yksityisen sektorin markkinointiviestintäpalvelujen päättäjää.

Suomalaiset viestijät luottavat edelleen suuressa määriin perinteisiin asiakastyytyväisyys- ja mediaosumaselvityksiin. Suosituimmiksi ulkoisen viestinnän mittaamistavoiksi kohosivat asiakastyytyväisyysselvitykset (74 %), mediaosumat (69 %), sidosryhmien asennetutkimukset (52 %) ja brändiselvitykset (27 %).

Tulosten mukaan käytetyimmäksi sisäisen viestinnän mittaamistavaksi nousi henkilöstön tyytyväisyystutkimus (72 %). Tämä viestii siitä, että kotimaiset työyhteisöt ymmärtävät yhteyden henkilöstön ilmapiirin ja tuloksentekokyvyn välillä. Jos henkilöstö jaksaa huonosti, se näkyy laiskana myyntisuorituksena tai asiakaspalveluna.

Tunnelmat eri mittaamisen osa-alueilla näyttävät olevan samansuuntaisia sekä julkishallinnossa että yksityisellä sektorilla. Yleisesti ottaen teollisuudessa ja julkishallinnossa on kuitenkin hieman voimakkaammat aikeet mitata viestintäinvestointeja kuin muualla yksityisellä sektorilla.

Päättäjiltä kysyttiin myös, kuinka tärkeinä annetut väittämät vaikuttavat halukkuuteen mitata viestintäinvestointien tehokkuutta. Kärkisijoille nousivat viestinnän mittaamisen kyky selvittää yhteisön viestintäfunktion arvo (69 %) ja viestinnän investoinnin takaisinmaksu, jonka laskeminen auttaa budjetin suunnittelussa (49 %). Yllättäen päättäjät tunnustavat, että viestinnän mittaustavat saattavat vaatia asiantuntemusta (86 %) ja olla kalliita (55 %).

Suomalaisten markkinointiviestintäpäättäjien mittaamisaikeita selvitettiin lokakuussa 2009 VCA:n tutkimusyksikön toteuttamassa kyselytutkimuksessa, joihin vastasi 91 suomalaista markkinointiviestintäalan ylintä johtoa, toimihenkilöä tai asiantuntijaa. Kansainvälinen tutkimusaineisto pohjautuu 34 maata kattavaan European Communication Monitor 2009 -selvitykseen, joka kysyi mielipiteitä viestinnän mittaamisesta 1 850 vastaajalta.