Yleispalvelutuotteiden hintoihin ei saa sisällyttää kustannuksia, jotka eivät aiheudu niiden tuottamisesta. Viraston tekemän arvion mukaan Itellan yleispalvelutuotteille kohdistamista kustannuksista kuitenkin yli 25 prosenttia aiheutuu muiden tuotteiden tuottamisesta.

Itellan on toimitettava Viestintävirastolle 1.5.2010 mennessä uusi yleispalvelutuotteiden hinnasto sekä selvitys yleispalvelutuotteista perittävien maksujen kustannusperusteista.

Postipalvelulain mukaan yleispalvelu käsittää muun muassa enintään kahden kilon painoisten kirjelähetysten ja enintään kymmenen kilon painoisten postipakettien välityspalvelun. Säänneltyjen palvelujen ohella Itella tarjoaa myös kilpailluilla markkinoilla palveluja, kuten lehtijakelua ja pakettipalveluja. Yleispalvelutuotteita ja niiden hinnoittelua koskevien säännösten tarkoituksena on kohtuuhintaisten peruspalvelujen varmistaminen kansalaisille.

VKL: Lehdille yli 100 miljoonan euron lisälasku

Viestintäviraston päätös korottaa lehtien postimaksuja muiden postitaksojen tasolle toisi voimaan tullessaan suomalaiselle lehdistölle arviolta noin 100 miljoonan euron lisälaskun. Kovimmin korotukset iskisivät resursseiltaan pienimpiin paikallis- ja erikoislehtiin sekä haja-asutusalueiden jakeluun.

“Tämä olisi kova isku tunnetusti moniarvoiselle suomalaiselle lehdistölle. Voi perustellusti kysyä, miten on mahdollista, että viranomainen voi muuttaa ratkaisujaan ilman mitään syyksi osoitettavaa muutosta markkinoilla tai toimintatavoissa. Kenen intressissä tällainen täysin arvaamaton viranomaisohjaus voi olla? Suomalaisen lehtiä lukevan yleisön etujen mukaista se ei ainakaan ole”, sanoo Viestinnän Keskusliiton toimitusjohtaja Håkan Gabrielsson.

Itella: Vaarana suuret kustannusnousut lehdistölle

Itella on yllättynyt Viestintäviraston päätöksestä ja pitää sitä kohtuuttomana.

Käytännössä Viestintäviraston päätös merkitsee, että Itellan olisi laskettava osoitteellisen kirjeen hintoja ja nostettava muun muassa pakettien, päiväpostin mukana kulkevien sanoma- ja aikakauslehtien sekä suoramarkkinointipostin jakeluhintoja. Itella on pahoillaan erityisesti sanoma- ja aikakauslehtien vuoksi. Erityisesti paikallislehdet ovat muutenkin tällä hetkellä taloudellisessa ahdingossa.

Pahimmillaan Viestintäviraston päätös voisi edellyttää huomattavaa hinnannousua lehden jakelukustannuksiin. Pelkona on, että päätös johtaa painettujen lehtien taloudellisen ahdingon syvenemiseen jakelukustannusten merkittävästi kohotessa.

Erimielisyydessä on kyse siitä, miten lainsäädännön edellyttämien postipalvelujen (ns. yleispalvelun) järjestämisestä aiheutuvat kustannukset tulee kohdistaa eri palveluille – niille, jotka ovat lainsäädännössä määriteltyjä palveluja ja niille, jotka eivät ole lakisääteisiä palveluja. Palveluverkon kattavuus (mm. posti joka kunnassa, viisipäiväinen yön yli -jakelu) perustuu lain velvoitteeseen kyseisten palveluiden järjestämisestä. Samaa palveluverkkoa käyttävät myös ei-lakisääteiset palvelut.

Viestintävirasto on sitä mieltä, että myös niiden palvelujen, jotka eivät kuulu postilainsäädännön piiriin, tulee täysimääräisesti kattaa yleispalvelusta aiheutuvia kustannuksia silloinkin kun ko. kustannuksia ei olisi olemassa ilman yleispalveluvaatimuksia. Aiemmin Viestintäviraston kanta on ollut erilainen. Viestintäviraston uusi kanta on Itellan käsityksen mukaan kotimaisen lain, EU direktiivin ja EY tuomioistuimen oikeuskäytännön vastainen.

Suuri osa niistä palveluista, joita annettu päätös koskee, ovat vapaan kilpailun alaisia. Toimivat markkinat vaikuttavat niissä myös hintoihin ja palveluiden kysyntään. Itella uskoo, että hinnoittelurakenteen uusimisen seurauksena moni Itellan nykyinen suuri yritysasiakas saattaa siirtyä käyttämään muita jakelupalveluja. Myös toimipaikkaverkkoa jouduttaneen supistamaan, sillä postien merkittävin tehtävä eli pakettien vastaanotto ja luovuttaminen tullee oleellisesti vähenemään, jos kustannukset nousevat.

Viestintäviraston ja Itellan näkemysero vaikuttaa noin 140 miljoonan euron kustannusten kohdistamiseen. Viestintäviraston päätöksellä voi olla vaikutusta myös työpaikkojen häviämiseen, mikäli asiakkaat vähentävät Itellan palvelujen käyttöä.

Suomessa kirjeen hintaa asiakkaan kannalta nostaa se, että hintaan lisätään arvonlisävero, mikä on käytössä vain muutamassa muussa maassa.

Itellassa ihmetellään, miksi Viestintävirasto muuttaa lain tulkintaa juuri nyt, kun parhaillaan valmistelussa on uusi postilainsäädäntö, mikä tulee voimaan vuoden 2011 alussa.