Poliittinen vaalimainonta on osa julkista keskustelua. ”Kansanvalta heikentyy, jos yhteiskunnallista keskustelua rajoitetaan asettamalla euromääräisiä kampanjakattoja”, jyrähtää Viestinnän Keskusliiton toimitusjohtaja Håkan Gabrielsson.

Vaalimainonnalla viestitään poliittisia tavoitteita ja mielipiteitä puolueiden ja ehdokkaiden itse haluamalla tavalla. Perustuslain turvaamaan sananvapauteen kuuluu olennaisesti myös oikeus vastaanottaa viestejä. ”Haluaako toimikunta vähentää entisestään kansalaisten mielenkiintoa poliittiseen toimintaan?” ihmettelee Gabrielsson.

Keskustelu vaalirahoituksesta on koskenut rahoituksen eettistä ja laillista pohjaa sekä puutteellista läpinäkyvyyttä. Toimikunnan ehdotus rajoittaa vaalikampanjointia viestii kansalaisille, etteivät poliitikot kykene jatkossakaan hankkimaan vaalirahoitusta yleisesti hyväksyttävällä tavalla. ”Tässä tilanteessa pitäisi pikemminkin kehittää toimintoja, jotka lisäävät kansalaisten luottamusta politiikkaan eikä päinvastoin”, Gabrielsson painottaa.

Nettiin julkinen tietokanta lahjoituksista

Lauri Tarastin johdolla toiminut puolue- ja vaalirahoitustoimikunta ehdottaa puolueiden ja ehdokkaiden vaalimainontaan kulukattoa.

Puolueiden mainonnan kampanjakatto olisi eduskuntavaaleissa miljoona euroa, kunta- ja eurovaaleissa 500 000 euroa ja presidentinvaaleissa miljoona euroa kierrosta kohden.

Ehdokkaiden mainonnan kampanjakatoksi toimikunta esittää eduskuntavaaleihin 50 000 euroa, kuntavaaleihin 10 000 euroa ja eurovaaleihin 80 000 euroa.

Kaikki yli 2 000 euron puoluelahjoitukset jouduttaisiin ilmoittamaan, ja niistä pidetään ajantasaista rekisteriä internetissä. Yhden lahjoituksen enimmäiskoolle ei toimikunta ehdota kattoa, kampanjan yleistä mediakattoa lukuun ottamatta.

Työryhmän esitykseen jätettiin useita eriäviä mielipiteitä. Kokoomus ja RKP vastustavat kampanjakattoja. Kristilliset, Vasemmistoliitto, Vihreät ja Keskusta olisivat halunneet yksittäisille lahjoituksille 15 000 euron ylärajan. Ylärajaehdotus kaatui äänin 6 – 5. Äänestyksessä oli mukana myös puolueiden ulkopuolisia asiantuntijoita.

Tarastin toimitunta ei asettunut Keskustan vaatiman TV-mainoskiellon kannalle.