Keskuksessa on kolme tutkimusryhmää, jotka keskittyvät tiedonhaun, pelien sekä informaatio- ja mediakäytäntöjen tutkimukseen.

Uudessa tutkimuskeskuksessa yhdistyvät informaatiotutkimuksen vahva ja kansainvälisesti tunnustettu perustutkimus hypermedian
yrityssuuntautuneeseen media- ja internet-osaamiseen. Tämä pohja tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet kilpailukykyisen ja innovatiivisen tutkimuksen kehittämiseen, sanoo laitoksen johtaja, professori Eero Sormunen.

Tutkimuksella pyritään tuottamaan sellaista tietoa, jota voidaan
laajasti soveltaa niin uusien informaatiojärjestelmien tai
elämyksellisten interaktiivisten mediatuotteiden kehitystyöhön kuin
informaation ja median parissa toimivien ihmisten käyttäytymisen
parempaan ymmärtämiseen.

Yliopiston strategian mukaisesti vahvistamme innovatiivisen
tutkimuksen tekemisen edellytyksiä, tutkijan urakehitystä ja tutkimuksen ja ympäröivän yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta, toteaa tutkimusjohtaja Jarmo Viteli.

Kolmen viime kuukauden aikana olemme saaneet useita sekä Suomen Akatemian että Tekesin laajoja tutkimusrahoituksia, mikä osoittaa tutkimuksemme ja tutkijoidemme kilpailukykyä yhä vaativammassa toimintaympäristössä, Viteli sanoo.

Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos (INFIM) syntyi vuoden 2009 alussa, kun hypermedialaboratorio ja informaatiotutkimuksen laitos yhdistyivät. Tavoitteena on voimavaroja keskittämällä vahvistaa informaatio- ja uusmedia-alojen koulutusta ja tutkimusta Tampereen yliopistossa. Laitoksella työskentelee yli 60 alan asiantuntijaa.