Koulutuksessa perehdytään verkkomedian muotoihin ja myyntityöhön. Näkökulmana on myynti yritykseltä yrityksille (b-to-b-myynti). Koulutus lisää opiskelijan valmiuksia toimia myyntitehtävissä tehokkaasti ja tuloksellisesti. Koulutuksen aikana tehdään yhteistyötä alan yritysten kanssa.

Koulutuksen järjestämisen aloitteentekijänä ja suunnittelussa mukana toiminut Wasala Communications Oy:n toimitusjohtaja Paavo Vasalan mukaan verkkomedia-ala ja verkkomainonta kasvavat nopeasti ja osaaville työntekijöille on tarve.

-Verkkomedian myynnin työmarkkinat ovat hyvät, koska koko maassa on pulaa osaavista myyjistä. Ammatti vaatii enemmän kuin perinteinen mediamyynti, sillä verkkomedia on monipuolisempi sekä toiminnallisesti että sisällöllisesti. Myös mainostajien tarpeet ovat erilaiset verkon puolella, Vasala kertoo.

Vasala on ollut aktiivisesti mukana koulutuksen suunnittelussa sekä median näkökulman että työnantajan tarpeiden määritellyssä. Hänen mukaansa yhteistyö Oamkin koulutusammattilaisten kanssa on sujunut kiitettävästi ja heidän osaamisensa on korkeaa luokkaa.

Verkkomedian myynnin ammatilliset erikoistumisopinnot on tarkoitettu ammattikorkeakoulututkinnon tai muun korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille. Koulutus järjestetään monimuoto-opetuksena, jossa lähiopetusta on iltaisin. Opiskelu alkaa tammikuussa 2010 ja kestää puoli vuotta (30 op). Koulutuksen hinta on 50 euroa ja opinnot oikeuttavat opintotukeen.

Lisätietoja ja haku koulutukseen 30.10. mennessä osoitteessa www.oamk.fi/aikuiskoulutus.

Lisätietoja: Liiketalouden yksikön lehtori Sirpa Puolakka, 010 27 21789 ja opintoasiainpäällikkö Marjo Similä, 010 27 23199.