Ohjeilla pyritään edistämään parasta käytäntöä mainostoimistokilpailuissa: auttamaan toimistoa menestymään kilpailuissa ja mainostajaa löytämään kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopiva toimisto. Toimintaohjeissa käsitellään mainostaja–toimistosuhdetta laajemmaltikin. Liitot korostavat, että mainostajan ja toimiston kannattaa pyrkiä säilyttämään hyvät keskinäiset suhteet ja puuttumaan ongelmiin ennen kuin kilpailutukseen turvaudutaan.

Ohjeissa käsitellään keskeiset asiat mm. kilpailutuksen tavoitteiden asetannasta, toimistojen valintakriteereiden määrittelystä ja kilpailutuslistan muodostamisesta. Huomiota kiinnitetään myös aikataulutukseen, toimistojen tapaamisiin ja briefaukseen.

Keskustelua herättänyt kilpailutettavien toimistojen määrä kehotetaan ohjeissa rajaamaan kolmesta viiteen osallistujaan. Korvauksista todetaan, että mainostaja voi valita, maksaako toimistoille palkkion tehdyistä ehdotuksista. Koko kilpailutusprosessiin tulisi varata 2–6 kuukautta aikaa.

–Kilpailutusprosessi on mainostajille paljon aikaa ja resursseja vievä prosessi. Ohjeiden tarkoituksena on helpottaa mainostajien työtä ja varmistaa, että kilpailutus tapahtuu reilujen ja hyväksi havaittujen periaatteiden mukaisesti, sanoo Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski.

–Mainostoimistojen liiketoiminnalle on tärkeää että kilpailutusperiaatteet Mainostajien Liiton kanssa saadaan käyttöön. Tällä erittäin kilpaillulla alalla yhteisiä pelisääntöjä tarvitaan, jotta suomalainen markkinointi- ja liiketoimintaosaaminen kehittyy. Arvostamme kovasti, että olemme voineet tehdä ohjeet hyvässä yhteistyössä Mainostajien liiton kanssa, sanoo MTL Mainostoimistojen puheenjohtaja Jussi Liimatainen.