Lehdistöpalkinto luovutetaan toimittajalle tai mielipidevaikuttajalle, joka on käyttänyt työssään suomen kieltä esimerkillisen hyvin ja luovasti.

Palkinnon perusteluissa todetaan muun muassa, että Pekka Seppänen kirjoittaa aidosti lukijoille ja vaatii sitä myös toimitukseltaan. Lehteä ei tehdä kollegoille, haastateltaville eikä omille kavereille, vaan aina ja joka tilanteessa lukijalle.

Seppänen on palkintolautakunnan mukaan lahjakas, yllätyksellinen, hauska sekä asioita kiinnostavasti ja raikkaasti yhdistävä kirjoittaja. Hänen älykkäissä kirjoituksissaan ei ole talousjournalismin pönäkkyyttä tai turhaa arvokkuutta. Seppänen muistuttaa talouden olevan osa arkea, aina sidoksissa inhimilliseen elämään.

Helsingin Suomalainen Klubin nimeämään palkintolautakuntaan kuuluvat Klubin puheenjohtaja Johannes Koroma, professori Tuomo Tuomi, opetusneuvos Antti Henttonen, fil. maist. Virpi Hämeen-Anttila, apulaisrehtori Mervi Murto, fil. lis. Jyrki Vesikansa ja professori Jarmo Virmavirta. Toimikunnan sihteeri on Klubin viestintätoimikunnan puheenjohtaja Pekka Rapila.

Toimikunta seuloi yhteistyössä journalistijärjestöjen ja äidinkielen opettajien kanssa sopivia ehdokkaita palkinnon saajiksi. Myös suurella yleisöllä oli mahdollisuus antaa ehdotuksia palkinnon saajasta.

Palkintolautakunta sai kymmenen ehdotusta merkittävän journalistiuran tehneistä henkilöistä. Ilahduttavana pidettiin sitä, että ehdokkaina oli journalisteja valtakunnan päämedioiden lisäksi myös pienemmistä lehdistä.

Mikko Pohtola oli Suomen Kuvalehden päätoimittajana 1974 – 1986 ja Yhtyneiden Kuvalehtien varatoimitusjohtajana 1986 – 1988.