Sekä yritysten että asuntokuntien maksun suuruus tarkentuu syksyllä 2011, kun hallitus määrittää Ylen rahoituksen tason.

Ylen rahoitusta pohtineen työryhmän esityksen mukaan maksu olisi noin 175 euroa asuntokuntaa kohden. Se koskee noin 2,46 miljoonaa taloutta. Pienituloisten maksurasituksen vaikutuksia selvittämään asetetaan erillinen työryhmä.

Yritysten maksuihin tulee liikevaihtoon perustuva porrastus. Yritykset, joiden liikevaihto on yli 400 000 euroa vuodessa, maksaisivat nykyisen televisiomaksun suuruisen noin 250 euron maksun. Yrityksille, joiden liikevaihto on yli miljoona euroa vuodessa, tulisi noin 630 euron maksu.

Ylen hallintomallia uudistetaan siten, että julkista palvelua valvoo ulkopuolinen, Ylen johdosta riippumaton neuvosto. Valvonnasta on tarkoitus tehdä kattavampaa ja itsenäisempää.

Nykyiseen televisiomaksuun korotus

Hallituspuolueet sopivat myös, että nykyistä televisiomaksua korotetaan kolmella prosentilla vuonna 2010.

Televisio- ja radiorahastokertymän tasoksi sovittiin 450 miljoonaa euroa vuonna 2011, kuten kansanedustaja Mika Lintilän johtama parlamentaarinen työryhmä huhtikuussa esitti.

Hallituspuolueet neuvottelivat Yleä koskevista asioista 1. lokakuuta.