Helsingin Sanomien toimitus ja Storan Enson viestintäjohtaja Lauri Peltola ovat ajautuneet harvinaiseen julkiseen ilmiriitaan, jota käydään Hesarin palstoilla. Syynä on Brasilian metsiä koskenut artikkeli. Hesarin mukaan Peltola vääristeli tietoja juttua varten.

HS:n sunnuntaitoimituksen toimittajat Jaakko Lyytinen ja Tommi Nieminen väittävät, että Peltola on syöttänyt heille väärää totuutta, kun Peltola kertoi, että Brasilian maatyöläisten MST-liike uhkaa tappaa Stora Enson väkeä.

Sittemmin Hesari on marssittanut esiin tahoja, jotka kiistävät MST:n koskaan uhanneen väkivallalla Stora Ensoa. Stora Enson toimitusjohtaja Jouko Karvinen on torjunut koko yhtiön puolesta väitteet vääristelyistä.

Julkinen konflikti arvostetun pörssiyrityksen ja ison sanomalehden välillä on tuiki harvinainen. Lukijan on vaikea juttujen perusteella saada selvää, kumpi osapuoli puhuu totta, vaikka luettavissa ovatkin eri tahojen portugalin kielestä suomeksi käännetyt lausunnot. Tekstien perusteella ja maatyöläisten kovaan linjaan nojautuen voi olla, että tulkinta uhkauksesta saattaa olla perusteltu, mutta suoraa näyttöä tästä ei tunnu olevan.

Prosessi osoittaa, kuinka herkkää yrityksen ulkoinen viestintä on arkaluontoisissa kysymyksissä. Varsinkin kun on kyseessä toisenkäden tiedot ja käännökset. On kuitenkin epätodennäköistä, että Stora Enson yritysjohto lähtee tieten tahtoen valehtelemaan johtavan sanomalehden toimittajille. Stora Ensolla ei mitään tarvetta tällaiseen kikkailuun.

Perusvirheen tekivät ilmeisesti Hesarin toimittajat, jotka eivät perehtyneet asiaan riittävän huolellisesti. Heidän olisi pitänyt kerätä laajemmin tietoa maatyöläisten kannoista ja haastatella riippumattomia tahoja, eikä maatyöläisten kannattajia tai Storan toimihenkilöitä. Kaiken perusteella syntyy vaikutelma, että Hesarin toimittajilla on ollut selvästi tendenssiä jutun teossaan saadakseen Stora Enso näyttämään hirviöltä.

Huolimattomuuden teki myös Storan viestintäjohtaja, joka pörssiyhtiön vastuullisena tiedottajana päästi julkisuuteen asian, joka oli tarkistamaton ja äärimmäisen tulenarka. Yrityksen viestinnän hoitaminen on kovatasoinen taitolaji.

Seuraavassa Jaakko Lyytisen ja Tommi Niemisen HS:n jutusta otteita 27.9.09:

Helsingin Sanomien sunnuntaisivuilla julkaistiin 30. elokuuta laaja artikkeli Stora Enson bisneksistä Brasiliassa. Kirjoituksessa kerrottiin, että Eunápoliksen syyttäjä on nostanut Stora Enson puoliksi omistamaa sellufirma Veracelia vastaan syytteitä rahanpesusta ja eukalyptusplantaasien laittomasta laajentamisesta. Stora Enso ja Veracel ovat kiistäneet syytteet.

Stora Enson toimintaa on Brasiliassa arvostellut erityisesti maattomien maatyöläisten MST-liike.

Kun artikkelia tehtiin, Stora Enson viestintäjohtaja Lauri Peltola kertoi HS:n toimittajalle, että MST:n edustaja oli esittänyt Stora Enson työntekijöille väkivaltaisen uhkauksen. Stora Enson yritysvastuujohtaja Eija Pitkänen oli kutsunut 8. heinäkuuta 2009 São Paulossa pidettyyn tilaisuuteen MST:n edustajia. Peltolan mukaan tilaisuudessa MST:n ja Via Campesina -pienviljelijäjärjestön edustajana paikalla ollut João Paolo Rodriguez oli sanonut: “MST ei aloita mitään keskustelua Stora Enson kanssa, ellei Stora Enso lopeta tai jäädytä Rio Grande do Sulin projektiaan. Jos Stora Enso jatkaa projektiaan, MST provosoi lisää konflikteja, väkivaltaa, jopa kuolemantapauksia, joista aiheutuu yhtiölle negatiivista julkisuutta maailmalla.”

Peltola sanoi HS:n toimittajalle, että “tämä on meillä nauhalla”. Toimittaja pyysi Peltolaa vielä toistamaan sen, mitä Rodriguez oli “teidän nauhalla sanonut”. Tämän jälkeen Peltola luki englanninkielisen käännöksen Rodriguezin kommentista. HS suomensi sitaatin ja lähetti sen vielä asiayhteydessään Peltolalle tarkistettavaksi.

Poikkeuksellisen kovasanainen uhkaussitaatti julkaistiin HS:ssa 30. elokuuta. Sen perusteella MST:n edustajat näyttivät olevan jopa valmiita uhraamaan ihmishenkiä liatakseen Stora Enson maineen.

Sittemmin kävi ilmi, että HS oli tehnyt virheen luottaessaan Stora Enson väitteeseen.

Pari viikkoa myöhemmin HS:aan otti yhteyttä MST:n toiminnassa mukana oleva Pertti Simula, joka oli ollut São Paulon kokouksessa. Simulan mukaan Rodriguez ei ollut esittänyt kokouksessa mitään uhkausta.

Simula kertoi, että myös MST oli nauhoittanut tilaisuuden. Hän lähetti HS:lle nauhan ja käännöksensä, jonka mukaan Rodriguez sanoi “me vaarannamme itsemme näissä ristiriidoissa, joka voi merkitä meille kuolemaa”.

HS pyysi São Paulon nauhaa myös Stora Ensolta. Nauhan sijasta Peltola toimitti HS:lle ensin “kahden Stora Ensosta riippumattoman ja puolueettoman asiantuntijan” käännöksen. Sen mukaan Rodriguez oli sanonut: “Ensinnäkin, niissä kohtaamisissa ja selvittelyissä, joita teillä tulee olemaan, on riski, että syntyy konflikteja, jotka johtavat kuolemaan. Ja se kuolema ei tule jäämään ainoastaan Rio Grande do Sulin hallituksen historiaan – myös Stora Enson historiaan jää kuolema tai vakava ongelma.”

Sähköpostissaan Peltola myönsi, että Stora Enso oli purkanut nauhan ja teettänyt suomennoksen kiistanalaisesta kohdasta vasta kun suomalainen Maattomien ystävät -järjestö oli sivullaan väittänyt, että “Stora Enso valehtelee”.

Stora Enso ei siis ollut kuunnellut koko nauhaa siinä vaiheessa, kun he siteerasivat MST:n uhkausta HS:n toimittajalle.

Tällä viikolla, kun sitaatin sisällöstä oli syntynyt julkinen kiista, Peltola toimitti medialle tiedotteen, jonka mukaan sitaatti oli pohjautunut “kokouksiin osallistuneiden Stora Enson työntekijöiden kertomaan” tiivistelmään Rodriguezin puheenvuoroista.

Lisäksi Peltola kertoi, että itse asiassa Stora Enson alun perin HS:lle toimittama sitaatti olikin koostettu kahdesta eri tilaisuudesta. Peltolan mukaan yhtiötä oli uhattu “konflikteilla ja kuolemantapauksilla” São Paulossa, mutta nyt hän lisäsikin, että väkivaltauhkauksen Rodriguez oli esittänyt kolme päivää myöhemmin Bahiassa pidetyssä tilaisuudessa.

Mitä Rodriguez todella sanoi São Paulossa ja Bahiassa?

HS sai nauhat ja antoi ne Erkki Heikkilä-Kyyhkysen kuunneltavaksi. Hän on suomalais-brasilialainen portugalin kielen opettaja ja kääntäjä. Heikkilä-Kyyhkysen sanatarkan raakakäännöksen perusteella Rodriguez sanoi São Paulossa näin: “Meillä on vaarana se, että meillä tulee olemaan konflikteja kuolemien kera. Ja nämä kuolemat eivät tule laitetuiksi vain Rio Grande do Sulin hallituksen historiaan, ne tulevat olemaan kuolemia – kuolemia tai ongelmia, Jumala paratkoon –, jotka jäävät Stora Enson historiaan.”

HS:n käännöksen perusteella jää epäselväksi, tarkoittiko Rodriguez MST:n joutuvan kuolemanvaaraan, kuten MST:n ja Maattomien ystävien käännökset antoivat ymmärtää.

Joka tapauksessa oli selvää, ettei Rodriguez ollut São Paulossa sanonut sellaista kommenttia, jonka Stora Enson Peltola luki sekä suomeksi että englanniksi HS:n toimittajalle puhelimessa 27. elokuuta. Stora Enso siis vääristeli sitaattia ja leimasi sen avulla maattomien maatyöläisten MST:n väkivallalla uhkailevaksi järjestöksi.

HS kuuntelutti Heikkilä-Kyyhkysellä myös Stora Ensolta saadun nauhoituksen Bahian tapaamisesta. Stora Enson aiemmin HS:lle toimittaman käännöksen mukaan Rodriguez olisi sanonut Bahiassa: “Meidän puoleltamme te tiedätte, että meillä ei ole mitään mielenkiintoa ratkaista ongelmaamme pöydän ääressä yhtiö vastaan yhteiskunnallinen liike -keskustelussa (– – ) Espírito Santon tapauksessa me emme halua keskustella yhtiön kanssa, vaan asiat tullaan ratkaisemaan kepein ja kivin, ei ole muuta mahdollisuutta.”

Heikkilä-Kyyhkysen mukaan ensimmäinen virke todella löytyy nauhalta. Mutta jälkimmäisessä kohdassa Rodriguez ei nauhan perusteella suoraan uhkaa Stora Ensoa väkivallalla, vaan sanoo, että aktivistit valtaavat Espírito Santossa plantaasin “tarvittaessa vaikka voimalla”. Keppejä ja kiviä ei nauhalla mainita.

Stora Enson Lauri Peltola kieltää, että hän olisi alun perinkään toimittanut HS:n jutussa käytettyä uhkaussitaattia:

“Olen erittäin tarkka siitä, etten ole toimittanut teille mitään sitaattia elokuussa. Mielestäni keskustelumme sisältö ja HS:n tekemän sitaatin sisältö on aika tavalla sen hengen mukainen kuin mitä myöhemmin nauhoilta puretusta aineistosta voidaan päätellä.”

Oletteko aiheettomasti leimanneet MST:n väkivallalla uhkailevaksi järjestöksi?

“Emme. Se on nimenomaan meidän kokemuksemme. Nyt puhun kollegoistani. Heidän kokemuksensa paikalla kokouksissa olleina on se, että yhtiötä on uhattu väkivallalla.

Lue Fifi:n juttua Stora Enson kiistanalaisesta nauhasta