Graafisen Teollisuuden johtaja Lasse Krogell ja Aronia Groupin hallituksen puheenjohtaja Lars Lindholm uskovat yhteistyösopimuksen tarjoavan uusia työkaluja graafisen teollisuuden rakennemuutoksiin ja taantuman aiheuttamien vaikeiden talous- ja työllisyysongelmien ratkaisuihin.

”Yleensä yrityskaupat tapahtuvat kulisseissa eikä esimerkiksi kaupan olevista yrityksistä ole juurikaan tietoa. Nyt solmitun yhteistyön kautta myytävät ja ostoaikeita pohtivat voivat julkaista yrityksen perustiedot verkkosivuillamme ja täten herättää laajempaa mielenkiintoa yrityskauppoja kohtaan”, uskoo Krogell.

Graafisessa teollisuudessa toimii runsaat tuhat yritystä ja teollisuuden palveluksessa on noin 11.000 henkilöä. Toimialan yritysten ja henkilöstön määrä on ollut hitaassa laskussa. Yritysrakenteessa ei ole juurikaan tapahtunut muutoksia keskimääräisen yrityskoon säilyessä noin 10 henkilössä. Alaa on jo pitkään vaivannut selvä ylikapasiteetti, joka kuluvan vuoden aikana tapahtuneen voimakkaan volyymilaskun kautta on merkittävästi kasvanut.