-Positiiviseen suhtautumiseen vaikuttaa varmasti se, että Suomessa tehdään laadukasta mainontaa, joka kuluttajien mielestä tuo lisämaustetta ja lisää värikkyyttä mediaan. Mainokset koetaan hyvänä tapana kertoa sekä uusista että vanhoista tuotteista ja palveluista, toteaa Mainonnan Neuvottelukunnan puheenjohtajaliiton edustaja Saara Itävuo Aikakausmediasta.

TNS Gallupin toteuttama tutkimus osoitti, että suomalaiset odottavat mainonnalta entistä enemmän tietoa ostopäätösten tueksi: mainoksen tulee antaa riittävästi tietoa tuotteesta ja esitellä tuote hyvin. Mainoksilta odotetaan apua tuotevertailujen tekemiseen. Tietopitoisuuden lisäksi mainosten odotetaan olevan myös mukavaa katseltavaa, miellyttäviä ja viihdyttäviä.

Ainoastaan nuorten, alle 25-vuotiaiden keskuudessa suhtaudutaan mainontaan nykyään hieman kriittisemmin kuin aikaisemmin, mutta heistäkin noin 60 prosenttia suhtautuu edelleen mainontaan erittäin myönteisesti. Nuorten positiivisen suhtautumisen laskuun saattaa vaikuttaa omalta osaltaan nuorten kasvava mediakriittisyys.

Mainos pitää pyörät pyörimässä

Mainonnan todellista vaikutusta kuluttajien ostopäätöksiin on vaikea mitata. On kuitenkin selvää, että ilman mainontaa kauppa ei kävisi nykyisellä tavalla. Mainonta pitää pyörät pyörimässä.

-Mainonnan vaikuttavuus riippuu täysin tuoteryhmästä, hintaryhmästä ja mediasta. Mainokset vaikuttavat eri tavalla: uutuuksia esittelevät mainokset herättävät innostusta, kun taas tutuista tuotteista kertovat tarjoavat enemmän tietoa ja lujittavat kuluttajien suhdetta niihin, toteaa Saara Itävuo.

-Kymmenen prosenttia tutkimukseen vastanneista pitää erittäin tärkeänä ja 31 prosenttia melko tärkeänä sitä, että mainos on tarkoitettu juuri heille. Ostopäätökseen päästään parhaiten, kun kohderyhmän huomioiva mainonta ja kuluttajan tarve kohtaavat, Itävuo sanoo.

Mainonnan Neuvottelukunta (MNK) on mainos- ja markkinointialan järjestöjen epävirallinen yhteistyöfoorumi. Se edistää mainonnan ja markkinointiviestinnän asemaa Suomessa muun muassa tutkimuksen ja tiedottamisen avulla.

Kuluttajien suhtautumista mainontaan on tutkittu Suomessa jo kolmenkymmenen vuoden ajan.