Liisa Tanninen
Liisa Tanninen
Jenni Santalo
Jenni Santalo
Janne Jämsén
Janne Jämsén

Teollisuuden ja asiantuntijaorganisaatioiden viestintään keskittyneessä viestintätoimisto Meditassa on nimitetty FM Jenni Santalo viestinnän suunnittelijaksi Helsingin toimistoon.

Jyväskylän toimistossa on nimitetty kauppatieteiden yo Janne Jämsén web-suunnittelijaksi sekä FM Liisa Tanninen viestinnän suunnittelijaksi.