House of PR toteutti syyskuun 1.-10. päivän aikana yritysten keskuudessa kyselyn niiden suhtautumisesta ja mielipiteistä sosiaalisia medioita kohtaan.

Lähes kaikki kyselyyn vastanneet pitävät yrityksensä mainetta kriittisenä menestystekijänä. Lähes 70 % totesi yritysten johdon olevan kiinnostunut maineensa hallinnasta perinteisissä medioissa.

Vastaajista 83 % toteaa, ettei sosiaalisilla medioilla ole roolia yritysten markkinoinnissa ja 74%:n mukaan näin ei ole viestinnän osalta.

Puolet vastaajista ei tiedä, mikä yrityksen ja sen brandin maine sosiaalisessa mediassa on. Valtaosa vastaajista tunnustaa, että heidän kykynsä reagoida nopeasti sosiaaliseen mediaan on heikko.