Ihmisten olisi pystyttävä käyttämään, analysoimaan ja arvioimaan kuvaa, ääntä ja tekstiä, komissio arvioi.

Heidän olisi kyettävä hyödyntämään sekä perinteisiä että uusia medioita viestinnässä ja mediasisällön luomisessa. Näin todetaan toimintaohjeissa, jotka komissio on anatanut Euroopan parlamentin pyynnöstä EU-maille ja media-alalle.

Toimintaohjeissa suositellaan medialukutaidon edistämistä toimilla, jotka auttavat ihmisiä käyttämään, ymmärtämään ja arvioimaan kriittisesti kaikkia medioita, niin TV:tä ja elokuvia, radiota, musiikkia, lehdistöä, internetiä kuin digitaalisia viestintävälineitä.

Vaikka koulutus- ja opetusasiat kuuluvat jäsenmaiden kansalliseen toimivaltaan, EU-maiden olisi syytä keskustella yhdessä keinoista, joilla medialukutaitoon voitaisiin kiinnittää enemmän huomiota opetuksessa. Koululaisille voitaisiin opettaa elokuvantekoa ja mainonnan toimintatapojen tunnistamista. Tästä on käytännön kokemuksia muun muassa Suomessa, Ruotsissa, Irlannissa ja Britanniassa, joissa mediakasvatus on jo osa koulujen opetusohjelmia. Sekä koululaisten että aikuisten tiedonhakutaitoja voitaisiin parantaa koulutuksen avulla.

Komission aiemmin tässä kuussa julkaisemasta digitaalista Eurooppaa koskevasta raportista (IP/09/1221) käy ilmi, että eurooppalaisista on tulossa yhä taitavampia internetin ja tietokoneiden käyttäjiä. 56 prosenttia eurooppalaisista käyttää internetiä vähintään kerran viikossa (43 prosenttia vuonna 2005), ja heikommassa asemassa olevistakin yhä suurempi osa käyttää verkkoa.

Laajakaistaliittymät ovat halventuneet, joten hinta ei enää ole internetin käytön este. Neljäsosa eurooppalaisista, joilla ei ole kotona internetiä, sanoo tämän johtuvan verkkotaitojen puuttumisesta.