YT-neuvottelujen tarkka aikataulu, tarvittava kulusäästö tai mahdollisten henkilöstövähennysten määrä ei vielä ole tiedossa. Säästöt koskevat koko yritystä. Niiden kohdistamisessa otetaan ensisijaisesti huomioon STT:n media-asiakkaiden tarpeet, joita kysytään elokuussa tehtävässä erillisessä asiakaskyselyssä.