Tekijänoikeusjärjestöt Teosto, Gramex, Kopiosto ja Tuotos esittävät, että musiikkipuhelimelta pitää periä hyvitysmaksua. Nyt miljoona suomalaista lataa teoksia. ”Tutkimukset osoittavat, että suuri osa yksityisestä kopioinnista tehdään nykyisin välineillä, jotka eivät ole maksun piirissä. Tämä ei vastaa lain tarkoitusta, ei ole oikeudenmukaista eikä kohtele tasavertaisesti eri laitetyyppejä”, järjestöt perustelevat.

”Koska suuri osa uusista tallennuslaitteista on jätetty hyvitysmaksun ulkopuolelle, hyvitysmaksutulo vastaa entistä heikommin yksityisen kopioinnin määrää.”

Järjestöt myös muistuttavat, että tekijänoikeuslain 26 a §:n mukaan hyvitysmaksua tulee maksaa laitteista, joihin teos voidaan tallentaa ja joita merkittävissä määrin käytetään yksityiseen kopiointiin. ”Laki ei edellytä, että laitetta käytettäisiin pääasiallisesti yksityiseen kopiointiin. Tämä oli selkeä ja tietoinen valinta, joka lain soveltajan tulee ottaa huomioon.”

Lain mukaan maksua määrättäessä tulee ottaa huomioon saatavilla oleva tutkimustieto. Laitealan ja oikeudenhaltijoiden yhteisen Hyvitysmaksun neuvottelukunnan tuoreet tutkimukset kertovat mm. seuraavaa:

Noin 210 000 suomalaista on tallentanut ulkoiselle kovalevylle suojattua videosisältöä ja noin 370 000 musiikkia. Tallennusmääriä kuvaa se, että noin 115 000 hengellä on tutkimuksen mukaan ulkoiselle kovalevylle tallennettuna yli 500 musiikkitiedostoa, yhteensä siis vähintään 57,5 miljoonaa musiikkitiedostoa. (Taloustutkimus 05/2009, n = 2007, edustava otos 15–79-vuotiaista suomalaisista)

Noin 850 000 suomalaista on tallentanut USB-muistille musiikki- tai videotiedostoja. (Taloustutkimus 10/2008, n = 1015, edustava otos 15–79-vuotiaista suomalaisista)

Miljoona suomalaista lataa musiikkia

Tutkimusten mukaan vajaa miljoona suomalaista käyttää Mp3-soittimella/mediasoittimella varustettua matkapuhelintaan niin aktiivisesti musiikin tallentamiseen, että heillä on puhelimessaan keskimäärin 97 musiikkikappaletta. Yhteensä heillä on puhelimillaan arviolta yli 90 miljoonaa musiikkikappaletta. (Taloustutkimus 04/2009, n = 1002, edustava otos 15–79-vuotiaista suomalaisista)

Ellei hyvitysmaksua kerätä tasapuolisesti myös uusista tallennusvälineistä, sen tuotto alenee perusteettomasti kun uudet tallennusvälineet korvaavat vanhoja. Tämä heikentää suoraan kulttuurin toimintaedellytyksiä.

Tutkimustulosten perusteella hyvitysmaksua esitetään ulkoisille kovalevyille, USB-muisteille, matkapuhelinten MP3-soittimiin ja matkapuhelimien muistikortteihin. (Kameroissa ja GPS-navigaattoreissa käytetään yleisesti erityyppisiä muistikortteja kuin puhelimissa. Matkapuhelimissa käytetyt ns. mikrokokoiset muistikortit ovat fyysiseltä kooltaan esim. digikameroissa käytettyjä muistikortteja pienempiä.)

Ulkoisia kovalevyjä ja USB-muisteja käytetään yhä enemmän elokuvan ja musiikin tallentamiseen viihde-laitteiden, kuten digiboksien ja kotistereoiden kanssa.

Järjestöt ovat ottaneet esityksessään huomioon sen, että monitoimilaitteiden muistia voidaan käyttää muuhunkin kuin yksityiseen kopiointiin. Ensinnäkin, monitoimilaitteille esitetyt maksut ovat selvästi matalampia kuin pelkästään kopiointiin käytettävissä laitteissa. Toiseksi, esitys jättäisi myös pienimuistiset ns. kansanmalli-puhelimet sekä lähinnä yritys- ja työkäyttöön hankittavat kommunikaattorin kaltaiset business-puhelimet maksuttomiksi, vaikka niissä olisi MP3-tallennin.

Esityksen käytännön vaikutus näkyy, kun tarkastellaan esimerkin omaisesti kunkin laiteryhmän yleisempiä muistikokoja:

-Alle 35 megatavun tallentavat puhelimet olisi vapautettu maksuista ja 35–512 megatavun puhelimessa maksu olisi 1,40 €
-5 gigatavun USB-muistissa maksua olisi 1,30 €
-250 gigatavun ulkoisessa kovalevyssä maksua olisi 4,90 €
-8 gigatavun kokoisessa puhelimen muistikortissa maksua olisi 2,45 €

Katso www.hyvitysmaksu.fi