EU:ssa on laajakaistaliittymiä enemmän kuin kansalaisia. Yli puolet eurooppalaisista käyttää internetiä säännöllisesti, ja 80 prosentilla heistä on käytössään nopea yhteys. EU:n digitaalisesta kilpailukyvystä laaditun raportin mukaan digitaalinen talous voi olla merkittävä menestystekijä Euroopalle, kun nuorten eurooppalaisten osaajien sukupolvi alkaa vaikuttaa markkinoiden kasvuun ja innovaatioihin.

Komission raportin mukaan viime vuonna 56 prosenttia eurooppalaisista käytti internetiä säännöllisesti. Vuoteen 2004 verrattuna määrä oli kasvanut kolmanneksella. Puolella kotitalouksista ja yli 80 prosentilla yrityksistä on nyt käytössään laajakaistayhteys. Suomi on EU:ssa laajakaistan peittoa koskevissa tilastoissa sijalla 10 (95,7 %) ja kotitalouksien liittymien määrässä neljäntenä (66 % kotitalouksista).

Uusi verkkoa ja sen innovaatioita sujuvasti käyttävä eurooppalainen sukupolvi on astumassa esiin. Aktiivisimpia internetin käyttäjiä ovat 16–24-vuotiaat: 73 prosenttia heistä käyttää säännöllisesti uusimpia palveluita verkkosisällön luomiseen ja jakamiseen, mikä on kaksinkertainen osuus koko väestön keskiarvoon (35 %) verrattuna.

Kaikista alle 24-vuotiaista eurooppalaisista 66 prosenttia käyttää internetiä päivittäin, kun EU:n keskiarvo on 43 prosenttia. Nuorilla on lisäksi muita paremmat nettitaidot, mikä ilmenee digitaalista lukutaitoa käsittelevästä komission tutkimuksesta, joka myös julkaistiin tänään.

Internetin käyttö tulee edelleen yleistymään, kun markkinatrendejä muovaavat digiosaajat aloittavat työuransa. Komissio arvioi, että perinteisten liiketoimintamallien hyytyessä yritysten on tarjottava lisää uuteen käyttäjäsukupolveen vetoavia palveluita. Toisaalta lainsäätäjien on huolehdittava siitä, että uuden verkkosisällön saatavuus helpottuu. Samalla sisällön tuottajien palkkiot on kuitenkin taattava.

EU:n on myös tehtävä enemmän pärjätäkseen globaalissa kilpailussa. Kolmannes eurooppalaisista ei ole koskaan käyttänyt internetiä. Vain 7 prosenttia kuluttajista on tehnyt verkko-ostoksia toisessa jäsenmaassa. EU investoi edelleen Yhdysvaltoja ja Japania vähemmän tutkimukseen ja kehitykseen, joka kohdistuu tieto- ja viestintätekniikan nopeisiin laajakaistayhteyksiin sekä verkkomainonnan ja muiden tulevaisuuden markkinoiden kehittämiseen.

Komissio on tänään käynnistänyt julkisen kuulemisen kerätäkseen yleisön mielipiteitä siitä, millaisen strategian avulla EU voisi saada digitaalisen talouden täyteen vauhtiin. Kuulemisen tulokset vaikuttavat valmisteilla olevaan eurooppalaiseen tieto- ja viestintätekniikan strategiaan, jonka komissio aikoo esitellä ensi vuonna.

Lue raportti