Venäjän-markkinoille tähtäävä Mediakolmio East Oy aloittaa operatiivisen toimintansa tulevana syksynä, jolloin yhtiö avaa oman toimistonsa Helsinkiin. Toiminnan käynnistyttyä perustetaan toimistot myös Pietariin ja myöhemmin Moskovaan. Yhtiölle rekrytoidaan oma johto sekä henkilöstö.

Luoteis-Venäjä Rahasto Oyarvioi, että mainos- ja
markkinointipalveluiden laajentamisella rajan taakse
on merkittävää kasvupotentiaalia.

Mediakolmio Oy on lappeenrantalainen vuonna 1995 perustettu täyden palvelun mainostoimisto, joka työllistää 20 mainosalan ammattilaista. Yhtiön asiakkaina on sekä Etelä-Karjalaisia, valtakunnallisia että kansainvälisiä toimijoita.

Luoteis-Venäjä Rahasto Oy on Venäjä-liiketoimintojen rahoittamiseen erikoistunut pääomasijoitusrahasto. Rahasto tekee oman ja/tai vieraan pääoman ehtoisia sijoituksia kaakkoissuomalaisiin pk-yrityksiin ja näiden Venäjä-hankkeisiin.