-Moniarvoisen viestinnän kentän ja toimintakyvyn turvaaminen on hallitukselle tärkeä tehtävä, EU-komission linjaus tukee sitä. Tapa, jolla valvonta hoidetaan, on kuitenkin kansallisissa käsissä. Nyt tarvitaankin julkista keskustelua suomalaisen valvonnan mallin rakentamisesta ja hoitamisesta, ministeri Lindén toteaa.

-En usko, että maailmalta on kopioitavissa meillä täysin toimivaa mallia, vaan meidän tulee itse ratkaista asia ja räätälöidä suomalaiseen toimintaympäristöön istuva malli. Hallintoneuvostoa toimivampi ratkaisu saattaisi olla esimerkiksi itsenäinen yleisradioneuvosto. On kuitenkin huolehdittava, että yleisradiotoiminnan ohjauksen ja valvonnan poliittinen yhteys eduskuntaan säilyy, ministeri Lindén sanoo.

Viestintäministeri Suvi Lindénin mukaan muuttunut viestintäympäristö edellyttää, että julkisesti rahoitetun Yleisradion palveluiden vaikutukset koko joukkoviestinnän kentälle arvioidaan huolellisesti.

-Rajanvetoa julkisesta palvelusta voidaan parhaiten tehdä valvonnan ja ohjauksen kautta. Se konkretisoi käytännössä julkisen palvelun määritelmän. Huomiota on kiinnitettävä siihen, miten valvontaa käytännössä järjestetään ja kuka sen hoitaa, ministeri Lindén toteaa.

Viestintäministeri Lindén puhui Saimaa Summit -tapahtumassa Savonlinnassa 8. heinäkuuta.

Euroopan Komission viimeviikkoinen linjaus yleisradiotoiminnan valtiontuen säännöistä, painottaa tehokasta valvontaa kansallisella tasolla. Linjaus ottaa esiin myös uusien mediapalveluiden kokonaisvaikutusten arvioinnin. Tavoitteina on säilyttää elinvoimainen viestintäympäristö ja varmistaa, etteivät julkisten yleisradioyhtiöiden verkkopalvelut vääristä kilpailua.

-Pidän erityisen tärkeänä, että toiminnan valvojalla on riittävät tiedot ja taidot sekä resurssit haastaa Yleisradio Oy:n hallituksen näkemykset ja arvioida itsenäisesti julkisen palvelun tilaa, tavoitteita ja tarkoitusta, Lindén painottaa.