Tuoreen MTL-Barometrin mukaan vain viidennes markkinointiviestinnän johtajista uskoo alan näkymien heikkenevän loppuvuonna. Palvelulajeittain tarkasteltuna digitaalisen markkinointiviestinnän suunnittelun ja tuotannon kasvuodotukset ovat edelleen vahvistuneet.

Barometrin toisen vuosineljänneksen tulosten mukaan 25 prosenttia markkinointiviestinnän asiantuntijapalveluyritysten toimitusjohtajista uskoo markkinointiviestintäalan suhdannenäkymien paranevan, 54 prosenttia odottaa näkymien pysyvän ennallaan ja 21 prosenttia uskoo suhdannenäkymien heikkenemiseen seuraavan puolen vuoden aikana.

Markkinointiviestintäalan tulevaisuudenodotukset ovat nyt hieman optimistisemmat kuin Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) barometrin teollisuuden ja palvelujen odotukset.

Asiakastoimialoista kuluttajapalvelut ja –kauppa ovat markkinointiviestinnän asiantuntijapalveluyritysten kasvun vetureita. Myös julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden markkinointiviestinnän asiantuntijapalveluiden kysynnän odotetaan nousevan maltillisesti. Yritysten välisen kaupankäynnin asiakastoimialoilla odotukset ovat edelleen heikohkot. .

Palvelulajeittain tarkasteltuna digitaalisen markkinointiviestinnän suunnittelun ja tuotannon kasvuodotukset ovat edelleen vahvistuneet. Vahvat kasvuodotukset ovat asiakassuhdemarkkinoinnin suunnittelussa, jakelutie- ja myymälämarkkinoinnissa sekä ei-perinteisten mainosvälineiden käytössä.

Reipasta kasvua odotetaan myös viestintästrategioiden suunnittelussa ja <>konsultoinnissa, yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa sekä sisäisen ja ulkoisen viestinnän konsultoinnissa.

”Ne toimistot, jotka hallitsevat monipuolisesti markkinointiviestinnän eri keinot mainonnasta ja viestinnästä digitaalisiin välineisiin, menestyvät taantumassakin kyvyllään muuntautua asiakkaiden tarpeiden mukaan. Kokonaisuutena on kuitenkin ennenaikaista veikata, onko pahin jo ohi markkinointiviestintäalalla, sillä tiluskanta on edelleen kovin lyhytjänteistä”, toteaa MTL:n toimitusjohtaja Markus Leikola.

MTL-Barometrillä mitataan markkinointiviestinnän asiantuntijapalveluyritysten käsitystä toimialan suhdannekehityksestä lähitulevaisuudessa. Tutkimus tehdään neljännesvuosittain. Toisen vuosineljänneksen kysely lähetettiin 434 yritykselle, joilta vastauksia saatiin 28.5. – 12.6­. välisenä aikana. Vastausprosentti oli 31,5. Tulokset on painotettu yrityskoon mukaan.