Videopelimainosten odotetaan päihittävän muun mainosalan kasvamalla 13,8 prosentin vuosivauhtia, kun taas koko mainosalalle ennustetaan 0,6 prosentin laskua koko jaksolla. Koko maailmassa internet- ja mobiilimainonnan kasvava osuus mainontakeinojen kokonaisuudesta nousee vuoden 2008 noin 12 prosentista 19 prosenttiin vuonna 2013.

-Vaikka ajat ovatkin nyt haastavat ja muutoksia tapahtuu nopeasti, ala ei ole koskaan ennen kokenut yhtä jännittävää vaihetta. Kiihtyvän digitalisoitumisen takia missään tällä alalla ei pääse pakoon uusia malleja ja dynamiikkaa. Voittajina selviävät ne toimijat, jotka keskittyvät edistämään ja johtamaan muutoksia, joista kuluttajat aidosti hyötyvät, Suomen PwC:n Entertainment & Media -toimialan partneri Harri Valkonen sanoo.

Taloudellinen laskusuhdanne on epäilemättä vaikuttanut lähes kaikkiin viihde- ja media-alan sektoreihin, mutta se on myös vauhdittanut ja voimistanut siirtymistä digitaalisiin jakelumuotoihin sekä sisällön tarjoajien että kuluttajien keskuudessa.

Kokonaisuudessaan maailmanlaajuiset viihde- ja mediamarkkinat tulevat kasvamaan vuosittain 2,7 prosenttia koko ennustejakson ajan niin, että vuonna 2013 saavutetaan huima 1,6 biljoonan dollarin raja. Kasvuennuste sisältää sekä kuluttajien että mainostajien rahankäytön. Jakson alkuun vuodelle 2009 ennustetaan 3,9 prosentin pudotusta, ja vuonna 2010 nousu jäänee vain 0,4 prosenttiin. Ennustejakson lopulla kasvu on kuitenkin paljon nopeampaa, ja vuonna 2013 saavutetaan 7,1 prosentin lukema.

Raportin mukaan tämä taantuma kestää aiempia taantumia pidempään, koska laskusuhdanne on jyrkempi. Myös vaikutus kuluttajien rahankäyttöön on paljon rajumpi kuin aikaisemmin. Taantuma koskettaa myös viihde- ja media-alaa: kuluttajien rahankäytön ennustetaan putoavan alalla 1,2 prosentilla vuonna 2009, pysyvän heikkona vuonna 2010 ja kasvavan vain suhteellisen vähän eli 3,2 prosenttia vuonna 2011.

Taantuma nopeuttaa digitalisoitumiskehitystä

Talouden taantuma nopeuttaa ja tehostaa digitalisoitumiskehitystä edistäviä tekijöitä ja sitä kautta myös alan muutoksen aikataulua. Digitalisoitumista on siis entistä vaikeampi välttää. Digitalisoituminen vaihtelee kuitenkin maantieteellisesti tehokkaan ja edullisen laajakaista- ja mobiili-infrastruktuurin saatavuuden mukaan.

-Tietyllä tavalla tämä on tervetullut mullistus. Kaikessa on hyvätkin puolensa, ja tässä tapauksessa hyvää on digitaalisuus. Sellaiset yritykset, jotka pystyvät näillä nopeasti muuttuvilla markkinoilla tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin ja kykenevät riittävän notkeasti sopeuttamaan oman liiketoimintamallinsa niihin, pääsevät hyödyntämään uutta potentiaalia ja uusia ansaintamuotoja heti alkuvaiheessa, Valkonen toteaa.

Kuluttajat kukkaronsa nyörien suhteen tarkempia kuin koskaan ennen

Kiihtyvä siirtyminen digitaalisiin teknologioihin on vahvistanut uusia kulutustottumuksia ja synnyttänyt niitä lisää, kun kuluttajat haluavat entistä enemmän itse määrätä missä, milloin ja miten he kuluttavat sisältöä. Samalla kuluttajat ovat kukkaronsa nyörien suhteen tarkempia kuin koskaan ennen, ja haluavat valinnoilleen parhaan mahdollisen katteen. Digitaalisen maailman kehitys tekee tämän kaiken helpoksi.

-Vuonna 2008 yhteensä 23,4 prosenttia kuluttajien ja loppukäyttäjien rahankäytöstä tapahtui digitaalisten tai mobiilien alustojen kautta. Ennakoimme, että näiden alustojen osuus markkinan kokonaiskasvusta nousee 78 prosenttiin tulevien viiden vuoden aikana, toteaa Valkonen.

Kuluttajat ottavat ohjat käsiinsä monin eri tavoin. Televisionkatselussa he käyttävät hyväkseen digitaalisten tallentimien ajansiirto-ominaisuutta ja on demand <>palveluja eli esimerkiksi ladattavia videotiedostoja. Tällöin he vapautuvat television lähetysajoista ja pystyvät katselemaan haluamansa ohjelmat haluamaansa aikaan. Laajakaistan yleistyminen antaa kuluttajille mahdollisuuden saada haluamansa sisällön haluamastaan lähteestä, kun lataus ja streaming-palvelut paranevat tekniikan kehittymisen myötä.

Mobiiliyhteyden yleistyminen antaa kuluttajille mahdollisuuden päästä internetiin mistä tahansa ja lisää edistyneiden päätelaitteiden suosiota. Liikkuvuuden ja liityntätekniikan yhdistävät älypuhelimet, iPodit ja Kindle-lukulaitteet yleistyvät.