Viestinnän Keskusliitto on antanut liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon kansanedustaja Mika Lintilän työryhmän raportista, joka koskee Yleisradion tehtävää ja rahoitusta.

”Miksi kansalaiset joutuvat rahoittamaan Yleisradion yhä paisuvia palveluita? Työryhmän määritelmäehdotus ei tarjoa vastausta peruskysymykseen julkisen palvelun oikeutuksesta”, kritisoi johtaja Satu Kangas.

Liitto tarjoaa lausunnossaan ratkaisua, jolla julkisen yleisradiopalvelun ja yksityisten toimijoiden välinen roolijako selkeytyy. Olennaista Yleisradion tehtävässä on viestinnän moniarvoisuuden edistäminen ja se, ettei julkinen palvelu vääristä kilpailua vastoin yleistä etua. ”Näillä eväillä sopuisalle rinnakkaiselolle on hyvät mahdollisuudet”, Kangas uskoo.

Yleisradion toiminta olisi johdonmukaista rahoittaa valtion budjetista, kun yhtiö toimii eduskunnan alaisena. ”Myös muut julkiset palvelut rahoitetaan budjettivaroin”, korostaa Kangas.

Eduskunta on valtioneuvostoa poliittisesti laajapohjaisempi elin, joten päätösvallan siirtäminen eduskunnalle korostaisi Yleisradion riippumattomuutta. Perinteinen arvio budjettirahoituksen haitallisesta vaikutuksesta Yleisradion puolueettomuuteen on liiton mielestä aikansa elänyt.