Internet muuttaa kuluttajakäyttäytymistä sekä median roolia mainosvälineenä. Taloudellinen taantuma nopeuttaa alan rakennemuutosta. Viestinnän Keskusliiton tänään julkaisemalla strategialla haetaan toimialalle keinoja, joilla meneillään oleva raju murros käännetään uusiksi liiketoimintamahdollisuuksiksi.

Viestintäalasta voittaja -strategia listaa neljä keskeistä tavoitetta: monikanavaisen viestinnän hallinta, uusien liiketoiminta-alueiden tunnistaminen, murroskyvykkyyden lisääminen ja sisällön tuottavuuden lisääminen.

Strategian julkistamisseminaarissa puhunut Esa-konsernin toimitusjohtaja Jukka Ottela kaipaa alalle dynaamisempaa asennetta laajentua uusille alueille. ”On paitsi aktiivisesti tarkkailtava ulkopuolelta avautuvia mahdollisuuksia, myös itse luotava niitä”, Ottela painottaa.

”Nyt jos koskaan alalla tarvitaan vanhojen rakenteiden kyseenalaistamista.”

Hansaprintin toimitusjohtajan Timo Ketosen mukaan mediatalojen pitää tarjota mainostajille entistä vaikuttavampaa ja paremmin mitattavaa kuluttajien tavoitettavuutta. ”Uusi teknologia mahdollistaa henkilökohtaisemmat ja kuluttajaa osallistavat monikanavaiset palvelut. Tuotteita ja palveluja on suunniteltava yhdessä asiakkaiden kanssa”, Ketonen toteaa.

Vaikka viestintäalan tilanne on nyt haastava, avaa se samalla yrityksille mahdollisuuksia uudistumiselle ja uusille avauksille. ”Tutkimusta ja kehitystä ei tule nähdä investointina, vaan strategisena keinona menestyä muuttuvassa maailmassa”, muistuttaa kehitysjohtaja Helene Juhola Viestinnän Keskusliitosta.

”Alan pitäisi etsiä uusia tapoja tehdä yhteistyötä niin organisaatioiden sisällä kuin yritysten välillä.”

Kevään aikana toteutetussa strategiaprosessissa oli mukana yhteensä yli 60 johtavassa asemassa olevaa henkilöä viestintäalan erityyppisistä yrityksistä, asiakkaista ja sidosryhmistä.