Vastaavat lukemat ovat televisiolla 58 prosenttia, radiolla 47 prosenttia ja aikakauslehdillä 19 prosenttia.

Selvityksen mukaan sanomalehdet erottuvat muista viestimistä myös uskottavuudellaan, asiantuntevuudellaan ja luotettavuudellaan. Lisäksi sanomalehtien vahvuuksiksi nähdään vastuullisuus, turvallisuus, paikallisuus, laadukkuus ja hyödyllisyys. Sanomalehdet auttavat myös ymmärtämään asioiden ja ilmiöiden taustoja.

Suomalaisten mielikuvat sanomalehdistä ovat pysyneet varsin vakaina. Viime vuoteen verrattuna mielikuva sanomalehdistä arkeen puheenaiheita antavana mediana on vahvistunut, ja sanomalehtiä pidetään entistä aktiivisempina.

Suomalaiset kuitenkin toivovat sanomalehdiltä vieläkin enemmän aktiivisuutta sekä apua asioiden ja ilmiöiden taustojen ymmärtämiseen. Lisäksi sanomalehdiltä odotetaan syvällisyyttä ja edistyksellisyyttä.

TNS Gallup Oy Media haastatteli Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta runsasta 1.000:ta suomalaista maaliskuun lopussa 2009. Virhemarginaali on 3,2 prosenttiyksikköä suuntaan tai toiseen. Tutkimus toteutettiin toista kertaa.