Maija Töyryn monivuotinen työ aikakauslehtijournalismin koulutuksen ja journalistisen työn kehittämiseksi sekä uuden tutkijasukupolven kasvattamiseksi maassamme on ollut huomattavaa. Palkinnon perusteluissa todetaan, että professori Töyryn toiminnan tuloksena ovat alan täydennyskoulutus sekä syksyllä 2007 käynnistynyt aikakauslehtijournalismin koulutus nostaneet entisestään alan arvostusta.

Maija Töyry on Suomen ensimmäinen aikakauslehtijournalismin professori. Professuuri perustettiin Aikakauslehtien Liiton, Itellan ja Graafisen teollisuuden tutkimussäätiön lahjoitusprofessuurina vuosiksi 2007 – 2009 Taideteolliseen korkeakouluun.

Palkinnon saaja on tutkimuksissaan, esityksissään, laajassa julkaisutoiminnassaan sekä opetuksessaan huomioinut nopeasti muuttuvan mediaympäristön ja sen tuomat haasteet. Hän on myös korostanut opetuksen ja tutkimuksen yhteyksiä työelämään ja toimivien verkostojen rakentamista. Aalto-yliopiston Media Factory -hankkeen johtoryhmän puheenjohtajana Maija Töyry on käynnistämässä uudenlaista tutkimusta ja kolmen korkeakoulun mediaosaamisen yhdistämistä.

Pitkän toimittajauransa aikana Maija Töyry oppi tuntemaan erilaisia journalistisia työprosesseja ja konsepteja. Hänen mukaansa jokainen aikakauslehti on oma konseptinsa, jonka suodattimen kautta sen sisältö on valikoitu ja muokattu. Useat aikakauslehdet ovat uuden lehtikonseptin rakentamisessa hyödyntäneet Töyryn osaamista.

J.V.Snellman -palkinto on jaettu vuodesta 1981 alkaen, ja se on suuruudeltaan 2 000 euroa. Palkinnon saajiin ovat kuuluneet muun muassa presidentti Urho Kekkonen, päätoimittaja Mikko Pohtola, kirjailija Juha Siltanen ja eduskunnan puhemies Riitta Uosukainen. Viime vuonna palkittiin Taideteollisen korkeakoulun kuvallisen viestinnän ja valokuvataiteen professori Merja Salo.