Esitutkintalakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että lähdesuoja murtuisi jo esitutkinnassa eli toimittajan olisi paljastettava lähteensä, mikäli kyseessä olisi vakava rikos tai olisi syytä olettaa, että on rikottu salassapitomääräyksiä. Jos toimittaja ei tähän suostu, asia vietäisiin tuomioistuimeen, jolloin tietolähteet pakotettaisiin paljastamaan tavalla tai toisella.

“Lähdesuojaan puuttuminen rajoittaa näin sananvapautta, joka on ainakin aikaisemmin ollut yhteiskuntamme perusoikeuksia ja takuu demokratialle. Kyllä tässä taustalla on ajatus murtaa lähdesuoja juuri sellaisissa jutuissa, joiden julkistamisintressi on poikkeuksellisen suuri. Eli suoraan sanoen eliittiä aiotaan tässä suojella, muuhun johtopäätökseen ei voi tulla”, arvioi Nieminen.

”On tietysti rehellistä, että esityksen tekijät puhuvat oikeasta asiasta eli korostavat koko ajan, että tarkoituksena on nimenomaan murtaa lähdesuoja. Sen sijaan pohdiskelu sananvapauden kaltaisen perusoikeuden ja esitutkintalain sekä salassapitoasioiden suhteesta jää hyvin ohueksi.”

Nieminen epäilee, että lakihankkeen puuhaajat ovat unohtaneet esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätökset, joissa vastaavat lähdesuojan rikkomispyrkimykset ovat johtaneet tuomioon sananvapausartiklan rikkomisesta.