Kuukausi sitten esitettyjä ja silloin voimakkaan myrskyn nostaneita ehtoja on nyt muutettu, kertoo SJL:n työehtoasiamies Petri Savolainen Journalistiliiton verkkosivuilla.

Uusien kirjausten mukaan freen tulee informoida etukäteen haastateltavaa tai kuvattavaa siitä, että aineistoa voidaan ehtojen mukaisesti käyttää Sanoma-konsernin laajuisesti sekä myös luovuttaa edelleen. Mikäli haastateltava tai valokuvattava haluaa rajoittaa haastattelun tai kuvien käyttöä, tulee freen informoida tästä lehteä ennen aineiston luovuttamista.

Sanomat edelleen lähtee siitä, että tekijä korvaa kolmannelle aiheutuvat oikeudenkäyntikulut ja kustannukset.
Tekijöiden mielestä vastuuta ei voida ulottaa sananvapauden käyttämiseen, vaan sananvapauslain 14 §:n mukaan julkaisijan pitäisi vastata myös freen mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta.

Lehdet pyytävät freelancereitaan allekirjoittamaan uudet ehdot 15.6. mennessä.

Tekijäjärjestöt arvioivat uusia ehtoja ensi viikolla.