Kai Telanne totesi Viestinnän Keskusliiton kevätkokouksessa Helsingissä verkkoviestinnän aiheuttaman syvän murroksen edellyttävän tuntuvia kehittämis- ja panostamistoimenpiteitä media-alalla.

“Työsuhdeolettama tarvitaan tekijänoikeuslakiin selkeyttämään tilannetta laajasti työmarkkinoilla ja viestintäalalla erityisesti sen vuoksi, että rakennemuutos edellyttää sekä riskinottoa että uusien ratkaisujen etsimistä. Tällaisessa toimintaympäristössä tarvitaan oikeusturvaa. Odotamme suurella mielenkiinnolla hallituksen esitystä työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin”, Telanne sanoi.

“Olemme kuitenkin pettyneitä siihen, että esitys on siirtynyt ajallisesti kerta toisensa jälkeen.”

Telanteen mukaan lakimuutos on omiaan tehostamaan tekijänoikeuksien käyttöä ja siten turvaamaan työpaikkoja tietoyhteiskunnassa.

Ehdotettu Ylen rahoitusjärjestely on epäonnistunut

”Toivottavaa olisi, että poliitikot ottaisivat huomioon kansalaismielipiteen tässä asiassa. Ehdotettu maksu on selkeästi Yle-vero eikä mikään mediamaksu. Se on harhaanjohtava ja yksityistä mediasektoria loukkaava”, linjasi Telanne. ”Selkeydessään budjettirahoitus olisi ylivoimainen.”

Setvitäänkö julkisen palvelun rajat Suomen ulkopuolella?

Viestinnän Keskusliitto on vaatinut, että Suomea jo nyt velvoittava EU-oikeus kirjattaisiin Yleisradiolakiin. Se tarkoittaa, että konkreettiset kiistakysymykset, esimerkiksi julkisen palvelun yhtiöiden ja yksityisten mediayhtiöiden välillä, olisi mahdollista selvittää lain nojalla kotimaassa.

”Tällä hetkellä tämänkaltaisia kiistakysymyksiä on pakko viedä komission ratkaistavaksi, koska suomalainen hallintomenettely puuttuu”, Telanne sanoi.

”Havainnollinen esimerkki on STT-Yle –tapaus, joka on viety komission ratkaistavaksi. Komissio ottaa aikanaan asiaan kantaa Amsterdamin pöytäkirjan perusteella, ei Suomen Yleisradiolain ja sen sisältämän ’täyden palvelun’ –käsitteen perusteella.”