Neuvottelut ovat johtuneet muuttuneesta markkinatilanteesta.
Yhtiön iikevaihto laski alkuvuonna lähes kolmella miljoonalla eurolla (tammi-maaliskuu) ja samoin voitto pieneni 2,5 miljoonaa euroa.

Kokonaisuutena supistuksissa on kyse 100 henkilötyövuoden vähenemisestä konsernissa. Tästä määrästä 77 henkilöä kuuluu eri eläkejärjestelyjen piiriin. Lisäksi johdon tiivistäminen ja konsernin tukipalveluiden henkilövähennykset ovat yhteensä 11 henkilötyövuotta. Määräaikaisia työsuhteita tullaan lopettamaan 12 henkilön osalta.