Juha Oksanen
Juha Oksanen
Kaija Huuhtanen
Kaija Huuhtanen

Sanoma Lehtimedia on nimittänyt uuden organisaationsa johtoryhmän. Etelä-Saimaan, Kouvolan Sanomien ja Kymen Sanomien yhteiseksi vastaavaksi päätoimittajaksi on nimitetty Pekka Lakka, joka jatkaa edelleen myös Etelä-Saimaan päätoimittajana.

Kymen Sanomien päätoimittajaksi on nimitetty Kouvolan Sanomien tulosyksikön johtaja Juha Oksanen. Kymen Sanomien nykyinen päätoimittaja Markku Espo siirtyy artikkelipäätoimittajaksi. Hän vastaa jatkossa kaikkien kolmen maakuntalehden mielipide- ja artikkeliosiosta. Kouvolan Sanomien päätoimittajana jatkaa Ville Pohjonen.

Matti Nenonen
Matti Nenonen
Pekka Lakka
Pekka Lakka

Sanoma Lehtimedian mediamyyntijohtajana aloittaa Etelä<>Saimaan markkinointipäällikkö Matti Nenonen. Asiakkuus ja brändijohtajaksi on valittu nykyinen Kymen Sanomien tulosyksikön johtaja Jari Koskikuru. Paikallislehtiryhmän johtajaksi on nimitetty Uutisvuoksen tulosyksikön johtaja Kaija Huuhtanen. Lakka, Nenonen, Koskikuru ja Huuhtanen kuuluvat Sanoma Lehtimedian johtoryhmään ja raportoivat toimitusjohtaja Jarmo Koskiselle.

Heidän lisäkseen johtoryhmään kuuluu talouspäällikkö Lea Aalto.

Nimitykset ja organisaatiomuutokset astuvat voimaan 1.6.2009 alkaen.

Paikallislehtiryhmän nykyinen johtaja Pekka Koivuniemi jatkaa johtajana Sanoma Lehtimediassa erityistehtävissä 1.1.2010 asti, jolloin hän siirtyy eläkkeelle.

Maakuntalehtien vastaava päätoimittaja Pekka Lakka näkee yhteistyössä voimaa.

”Tehtäväni on huolehtia siitä, että maakuntalehtiemme sisältö kehittyy koko ajan. Järkevän yhteistyön avulla voimme keskittyä lukijakunnallemme tärkeään paikalliseen sisältöön entistä tehokkaammin.”