Tekijänoikeusjärjestöt toivovat nykyistä tehokkaampia keinoja estää laitonta lataamista netissä. Käytännön työkaluiksi mainitaan mahdollisuus katkaista laitonta lataamista harrastaneen nettiyhteys esimerkiksi tekijänoikeusjärjestön aloitteesta ilman tuomioistuimen päätöstä. Piratistipuolueet taas liputtavat sananvapauden puolesta ja vastustavat tekijänoikeuksien haltijoiden toivomaa mahdollisuutta.

Suomen kansallisessa lainsäädännössä on tähän asti noudatettu tuomioistuinkäytäntöä. Siinä tekijänoikeuden haltija hakee tuomioistuimelta päätöksen nettiyhteyden katkaisemisesta ja vasta tämän jälkeen operaattori katkaisee yhteyden. Poikkeustapauksissa eli esimerkiksi verkon vakavissa
häiriötilanteissa teleyrityksillä on velvollisuus kytkeä liittymä tilapäisesti irti.

Nykyinen menetelmä on FiComin mielestä oikeudenmukainen, tosin joskusliian hidas. Prosessia tulisi nopeuttaa.

Tekijänoikeuksia tulee kunnioittaa myös verkossa

Internet on viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana syössyt raiteiltaan monta ansaintamallia ja tehnyt monet pykälät vanhentuneiksi.

Arvomaailma on internetin myötä muuttunut. Kuluttajien mielestä kaiken pitäisi olla netissä ilmaista ja kaikki, joka on saatavilla ilmaiseksi, myös otetaan ilmaiseksi.

Tekijänoikeus on menettänyt merkitystään. Suurin osa suomalaisista tietää, että musiikin ja elokuvien luvaton nettijakelu sekä luvatta internetiin laitetun musiikin ja elokuvien imurointi on lainvastaista. Silti merkittävä osa kansalaisista lataa teoksia laittomasti (Katso myös:Tilastoja lataamisesta ja asenteista:
www.ficom.fi/ajankohtaista/index_1.html?Id=1242197962.html)

Tabermann: Tekijänoikeudesta tuli jokamiehenoikeus

Runoilija ja kansanedustaja Tommy Tabermann sanoi Tekijänoikeuspäivänseminaarissa 23.4.2009 osuvasti, että tekijänoikeuksista on tullut nykypäivän jokamiehenoikeuksia. Puolukoiden poimimisen sijaan nytpoimitaan maksutta teoksia netistä.

Elokuussa 2008 käynnistettiin kansallisella tasolla toimialakeskustelut, joissa haettiin yhteisiä ratkaisuja laittoman nettilataamisen estämiseksi. Keskusteluiden yhtenä tuloksena on päätetty käynnistää viestinnällisiä toimenpiteitä, joilla pyritään vaikuttamaan asenteisiin ja tuoda esiin laillisen lataamisen vaihtoehtoja (www.ficom.fi/ajankohtaista/index_1.html?Id=1242198133.html).
FiCom edustaa toimialakeskustelussa tietoliikennealaa.

Se, että mikä on laitonta tavallisessa elämässä, on laitonta myös verkossa. Internet ei ole erillinen virtuaalisaareke, jossa vallitsee eri säännöt kuin “reaali”elämässä, vaan se on osa tavallista elämää. Luvattomasti netissä julkaistun aineiston välittäminen eteenpäin on laitonta, ja siinä rosvotaan muun muassa artistilta hänelle kuuluvia tuloja. Toisen teosta ei saa maksutta ottaa, jos sille on maksu asetettu. Niin yksinkertaista sen pitäisi olla myös
verkossa.

Teksti:
Reijo Svento
toimitusjohtaja
FiCom