”Raporttinsa jättäneeltä, kansanedustaja Mika Lintilän johtamalta työryhmältä moniarvoisuuden ja toimivan kilpailun näkökulma tuntuu unohtuneen kokonaan. Työryhmä sivuutti myös komission asettaman riippumattomuusvaatimuksen markkinavaikutusten arvioinnissa”, Gabrielsson huomauttaa.

Viestinnän Keskusliitto tukee Euroopan komission valmistelemaa uudistusta julkisen palvelun yleisradiotoimintaa koskevaan tiedonantoon. Komission tavoitteena on varmistaa, että unionin valtiontukisääntöjä voidaan soveltaa myös digitaalisessa viestinnässä tavalla, joka turvaa sekä laadukkaan julkisen palvelun että yksityisten medioiden kilpailuedellytykset.

Komissio korostaa ehdotuksessaan yksityisten tiedotusvälineiden olennaista merkitystä moniarvoiselle viestinnälle. Samalla se luo tärkeän eurooppalaisen kehyksen kansallisille arviointi- ja valvontajärjestelmille, joissa julkisen palvelun toimintojen etuja ja haittoja voidaan avoimella ja riippumattomalla tavalla punnita.

”Samalla kun mediakilpailua turvaava EU:n järjestelmä jatkaa kehittymistään, Suomen kansallinen lainsäädäntö on jäämässä entistä enemmän jälkeen”, Håkan Gabrielsson toteaa.

Viestinnän Keskusliitto on antanut asiasta lausunnon EU:n komissiolle.