Keskisuomalainen perustaa sivun- ja ilmoitusvalmistukseen uuden Mai Visual yhtiön. Yhtiöön siirretään 89 henkilöä konsernin lehdistä.

”Palveluita myydään jatkossa konsernilehtien lisäksi myös yhtiön ulkopuolelle. Liiketoiminnan laajentamista tullaan hakemaan
nykyiseltä toiminta-alueelta, mutta myös kokonaan uusien liiketoimintamallienkehittämiselle on tarve ja mahdollisuus”, kertoo toimitusjohtaja Arto Tiitinen.

Mai Visual Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty Erkki Summanen ja hän toimii myös Lehtisepät Oy:n toimitusjohtajana. Yhtiön operatiivisesta toiminnasta vastaa Sauli Vuorinen ja hän jatkaa edelleen Kuopion painon päällikkönä.