CANAL+ / C MORE Entertainment ogranisoi uudelleen toimintojaan
Suomessa. MTV Oy ja C MORE Entertainment Ab ovat tehneet sopimuksen, jonka mukaan MTV MEDIA alkaa edustaa CANAL + / C MORE Entertainmentin toimintoja Suomessa maksu-tv -kanavien jakelun, myynnin ja markkinoinnin osalta.

Sekä CANAL+:n että MTV MEDIAn maksu-tv -kanavien toiminta jatkuu entisellään eikä muutos edellytä mitään toimenpiteitä palveluja tilaavilta kuluttaja-asiakkailta. Suomessa CANAL+:n organisaatio siirtyy osaksi MTV MEDIAa.

CANAL+:n ja MTV MEDIAn maksu-tv-tuotteet ovat itsenäisiä tuotekokonaisuuksia myös jatkossa, sillä ne kuuluvat selkeästi eri tuote- ja hintakategorioihin.

C MORE Entertainment jatkaa muissa pohjoismaissa omana yhtiönään, jonka omistaa ruotsalainen TV4 AB.

Järjestelyn yhteydessä CANAL+:n Suomen organisaation vetäjä Caspar Berntzen jättää Suomen CANAL+ -maaorganisaation toimitusjohtajan tehtävät siirtymisvaiheen jälkeen.