Yleisradion rahoitusta selvittäneen työryhmän ehdotus mediamaksusta tarkoittaisi sitä, että suuri osa yrittäjäperheistä joutuisi maksamaan mediamaksua 700 euroa vuodessa. Siitä 175 euroa tulisi kotitalouden ja 525 euroa yrityksen maksettavaksi.

Tällaista maksua voi pitää täysin kohtuuttomana eikä sitä tule säätää ehdotetussa muodossa, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus sanoo.

Kyseinen maksu koskisi yrityksiä, joiden liikevaihto on yli 400.000 euroa vuodessa.

Korotetun maksun perimistä yrityksiltä voidaan kritisoida myös siksi, että television katselu yrityksissä on yleensä hyvin vähäistä.

Suomen Yrittäjien mielestä Yleisradion toiminnan rahoittaminen suoraan valtion budjetista on selvitettävä vielä kertaalleen. Budjettirahoitus olisi todennäköisesti nyt esitettävää tasapuolisempi vaihtoehto eikä se toisi Yleisradion toimintaan juurikaan nyt ehdotettua mallia suurempaa poliittista riippuvuutta.

Molemmista maksuvaihtoehdoista päätetään eduskunnassa, Järventaus huomauttaa.

Jotta yleistä yleveroa tai budjettirahoitusta voidaan ylipäänsä pitää perusteltuna, on linjattava ehdotettua selkeämmin Yleisradion julkisen palvelun tehtävät.

Voidaan kysyä, olisiko Yleisradion syytä pidättäytyä esimerkiksi kevyen televisioviihteen tuotannosta ja jättää se kaupallisten yritysten tehtäväksi. Nykyisellään niin sanottu virikkeellinen viihde yleisradion televisiotuotannossa on julkisen palvelun harmaata aluetta. Uutisjakelun monipuolistuessa ja sekä verkko- että mobiilipalvelujen uusien käyttömuotojen vuoksi Yleisradion omien uutisten jakelun laajuutta on myös syytä harkita, Järventaus pohtii.

Uuden rahoitusjärjestelmän riskittömyyden vuoksi mediayritysten kilpailumahdollisuudet pitää turvata, toimitusjohtaja Jussi Järventaus korostaa.

Viestintäalalla toimii kaikkiaan yli 800 yritystä, jotka työllistävät 25.000 henkilöä. Yksityisten yritysten kilpailuasetelma tulee Yleisradion uuden rahoitusratkaisun jälkeen entistä haasteellisemmaksi. Sen vuoksi julkisen palvelun laajuuden määritteleminen ennen rahoitusratkaisun tekemistä on välttämätöntä.