Mediarintamalla tapahtuva murros ei koske pelkästään medioita ja niiden lukijoita. Kyseessä on raju muutos, jonka vaikutukset ulottuvat laajalle, muun muassa yritysten toimintaan.

Erityisesti muutoksen silmässä on yritysviestinnän kenttä ja sen parissa työskentelevät henkilöt. Uusi sähköisen viestinnän aikakausi tuo haasteita, mutta samalla myös uudenlaisia mahdollisuuksia, joita hyödyntämällä voidaan tehostaa omaa viestintätyötä ja sitä myötä auttaa organisaatiota menestymään entistä paremmin.

Sähköisen median seuranta lisää mitattavuutta

Sähköisen median omaleimainen piirre on nopeus. Mediat saavat uutisensa verkkosivuilleen vain murto-osassa ajasta, joka kuluu siihen kun uutinen on paperilehdessä. Tämän vuoksi verkkomedian reaaliaikainen seuranta on tärkeää. Silloin uutisiin voidaan myös reagoida nopeasti.

Kun viestintä on sähköistynyt, myös viestinnän apuvälineet ovat nykyään sähköisiä. Sähköiset palvelut tuovat uudenlaisia mahdollisuuksia viestinnän seurantaan, mittaamiseen ja analysointiin. Tämä työ on huomattavasti helpompaa ja kustannustehokkaampaa kuin paperilehtien aikakaudella, jolloin kaikki työ tehtiin käsin.

Sähköinen uutisseurantapalvelu tekee työn automaattisesti. Kone kerää uutiset talteen reaaliaikaisesti. Lisäksi viestinnän mittaaminen ja analysointi on mahdollista kun kone tekee raportin ja piirtää graafiset esitykset esimerkiksi yrityksen medianäkyvyydestä tietyllä aikavälillä. Tämänkaltaisen uutisseurantapalvelun avulla voidaan esimerkiksi tarkkailla sitä, kuinka viestintä on onnistunut, tai mitata tulivatko viestinnälle asetetut tavoitteet täyteen.

Webnewsmonitor seuraa tehokkaasti verkkomediaa

Webnewsmonitor.com on kotimainen verkkomedian seurantapalvelu, joka seuraa yhteensä yli tuhatta suomalaista mediaa ja lisäksi seurannassa on yksitoista muuta maata. Palvelu sisältää perusseurannan lisäksi kattavan valikoiman seurantaa tehostavia analyysi- ja raportointityökaluja. Toiminta on laadukasta ja yritys on noin viiden toimintavuotensa aikana saavuttanut huomattavan määrän tyytyväisiä asiakkaita.

Webnewsmonitor.com