-Työryhmän tehtävä ei ole helppo, koska siinä tulee sovittaa yhteen oikeudenhaltijoiden intressit sekä käyttäjien yksityisyys ja samalla huolehtia siitä, että lakia noudattavien käyttäjien asema ei vaarannu. Ratkaisujen tulee olla lisäksi tehokkaita ja käytännössä toimivia, viestintäministeri Suvi Lindén sanoo.

Tietoyhteiskunnan suuri lupaus on, että kansalainen voi käyttää haluamiaan palveluja missä vain, milloin vain ja millä tahansa vastaanottimella. Viestintäministeri Suvi Lindén katsoo, että teosten käytöstä sopimisen mallit on ennakkoluulottomasti uudistettava sellaisiksi, että tukevat tätä ajatusta.

Viestintäministeri Suvi Lindénin mukaan tämän päivän mediamarkkinoilla tarvitaan uusia malleja tekijänoikeuksien suojaamien teosten käytöstä sopimiselle.

-Tekijänoikeus on ala, joka on melko vähäisin muutoksin käynyt läpi hyvin mittavan toimintaympäristön muutoksen. Internet-vallankumous on muuttanut ihmisten arkea ja samalla tapoja hyödyntää tekijänoikeuden suojaamia teoksia. Tämä asettaa haasteita tekijänoikeusjärjestelmälle, Lindén toteaa.

Lindén puhui aiheesta 23. huhtikuuta Helsingissä pidetyssä Tekijänoikeuspäivän tilaisuudessa.

-Vaikka itse tekijänoikeus pysyisikin ennallaan, meidän tulee kehittää uusia tapoja tunnistaa hyödynnettäviä teoksia, sopia teosten käytöstä ja saada tekijöille korvaus teostensa käytöstä, Lindén painotti.

Lindénin mukaan teosten käytön muutos korostaa tekijänoikeuksia hallinnoivien järjestöjen asemaa.

-Järjestöissä on perinteisillä mediamarkkinoilla totuttu sopimaan asioista teknologiakohtaisesti melko samankaltaisten mediayritysten kanssa. Uusien palvelujen lisensoiminen edellyttää kuitenkin uutta ajattelua ja toimivia lisensointimalleja aikaisempaa pienempien yksittäisten rahavirtojen hallinnoimiseksi, Lindén totesi.

Osaltaan jäykät sopimusrakenteet ovat antaneet laittomille palveluille liiaksi tilaa kehittyä.

-Hallituksessa on tehty tiiviisti työtä tekijänoikeuden eri osa-alueilla. Käynnissä ovat hankkeet, jotka liittyvät työsuhdetekijänoikeuteen, monikanavajakeluun ja luvattomaan aineiston verkkojakeluun. Tekijänoikeusalan kannalta merkittävin haaste ei kuitenkaan ole yksinkertaisesti lainsäädännöllä ratkaistavissa. Aineettomien oikeuksien osaamisen tulee olla Suomessa huippuluokkaa, Lindén summasi.