Markkinointiviestintäala kasvoi merkittävästi enemmän kuin mediamainonta, jonka kasvu hyytyi 1,8 prosenttiin viime vuonna. Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL ry tutki nyt kolmannen kerran koko alan markkinan koon yli 500 yritykselle lähetetyllä tiedustelulla.

“Markkinointiviestintäalan kasvu on joka vuosi ollut noin viisi prosenttiyksikköä mediamainontaa suurempi. Tämä kertoo siitä, että mainos-, viestintä-, media- ja digitoimistoissa tehdään paljon muutakin kuin mediamainontaa, ja entistä enemmän nimenomaan tätä muuta. Viestintätoimistojen kasvuprosentti 20 ja digitoimistojen 15 ovat osoituksia siitä, että taantuma kiihdyttää siirtymää digitaalisiin ja viestintäkanaviin. Tällöin yritykset, joiden osaaminen ei rajoitu perinteisiin lajeihin, tulevat pärjäämään taantumassa ihan kohtuullisesti”, arvioi tuloksia MTL:n toimitusjohtaja Markus Leikola.

Perinteisemmistä toimijoistakin mediatoimistot kasvoivat yli 9 prosenttia, joka kertoo niiden kyvystä lisätä liiketoimintaansa enemmän konsultoivaa osaamista erityisesti digipuolella. Digitoimistojen osuus koko 470 miljoonan euron markkinasta oli 2008 noin 58 miljoonaa, viestintätoimistojen 49 miljoonaa ja mediatoimistojen 37 miljoonaa. Mainos-, moniala-, design- ja konsulttiyritysten yhteenlaskettu osuus on yli 300 miljoonaa euroa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun myös digitoimistoliiketoiminnan kasvuprosentti on pystytty arvioimaan.

Markkinaosuuksissa yritysryhmien välillä ei ollut suuria muutoksia 2008. Selvästi suurimpana yritysryhmänä jatkaa edelleen Salomaa Yhtiöt Oy, jonka markkinaosuus oli 9,5 prosenttia. Kahdestatoista suurimman markkinointiviestintäalan konserneista kovinta kasvuvauhtia pitivät Aegis Media, TBWA/PHS ja Hill&Knowlton.

Yritysten kannattavuudessa oli suuria eroja. Osapuilleen joka toisella yrityksellä liikevoitto pieneni ja joka toisella kasvoi. Kymmenen suurimman liikevoittonsa ilmoittaneen yritysryhmän liikevoitto kasvoi keskimäärin 7 prosenttia.

Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto ry (MTL) tekee Markkinointiviestinnän Asiantuntijapalvelut -tutkimuksen yhteistyössä Turun kauppakorkeakoulun Mediaryhmän kanssa. Tutkimuksen aineistona käytetään alan yritysten talouden tunnuslukuja viimeksi päättyneeltä ja edelliseltä tilikaudelta.