YLEn talous kääntyi voitolliseksi vuonna 2008. Talous tasapainotettiin
hallintoneuvoston vuonna 2002 hyväksymän ja vuonna 2005 tarkentaman suunnitelman mukaisesti.

Tilikauden tulos nousi edellisvuoden 6,4 miljoonan tappiosta 0,7 miljoonaa euroa voitolliseksi.

YLEn hallintoneuvosto hyväksyi tilinpäätöksen kokouksessaan 14.4.

“2008 oli YLElle vuosi, jolloin strategista suunnittelua vahvistettiin, taloudelle asetetut tavoitteet saavutettiin ja myös yleisösuhde vahvistui”, toteaa hallintoneuvoston puheenjohtaja Kimmo Sasi.

YLEn tilinpäätös ja vuosikertomus löytyvät kokonaisuudessaan internetistä YLEn sivuilta osoitteesta: yle.fi/yleista/kertomukset.shtml

Lue myös viimeaikaista keskustelua kaavailusta YLEn toiminnan rahoittamiseksi: TV-luvan muuttaminen pakkoveroksi lisää epätasa-arvoa