“Kiire pakottaa turvautumaan yhteen lähteeseen useamman sijasta. Mitä vähemmän on aikaa tehdä juttua, sitä enemmän joutuu luottamaan sellaiseen tietoon, joka on valmiiksi tuotettu. Vaihtoehtoisen ja kyseenalaisen tiedon löytäminen muualta vaatii aikaa”, Kunelius selvittää.

Lue Kuneliuksen haastattelu sanomalehti Kalevassa