Teosto keräsi vuonna 2008 musiikin tekijöille ja kustantajille esityskorvauksia kotimaasta 39 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli kuusi prosenttia.

”Kasvu kruunasi 80 täyttäneen Teoston juhlavuoden”, Sipilä sanoo.

Ulkomaan esityskorvauksia Teosto keräsi kaltaistensa ulkomaisten järjestöjen välityksellä 40 maasta kaikkiaan kolme miljoonaa eli saman verran kuin edellisvuonna. Korvaukset perustuvat suomalaisen musiikin ulkomaanesityksiin pääosin vuonna 2007.

Yhteensä 42 miljoonan esityskorvaustuotoista Teosto tilittää kotimaisille ja ulkomaisille säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikin kustantajille henkilökohtaisina korvauksina 85,8 prosenttia eli 36 miljoonaa euroa. Noin puolet summasta tilitetään ulkomaisille tekijöille, joiden musiikkia on soitettu Suomessa.

36 miljoonan euron tilityssummasta 1,9 miljoonaa eli 5,7 prosenttia käytetään oikeudenomistajien yhteisillä päätöksillä musiikin monimuotoisuuden ja viennin edistämiseen. Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus Fimic on Teoston osa. Teosto on myös kevyen musiikin vientiorganisaation Music Export Finland Musex ry:n perustajajäsen ja yksi sen toiminnan rahoittajista.

Elävän musiikin vahva suosio jatkui Suomessa, ja konserttituotot kasvoivat 15 prosenttia runsaaseen kolmeen miljoonaan euroon. Korvaukset konserteissa esitetyn musiikin tekijöille perustuvat lipputuloihin ja esitetyn suojatun musiikin määrään.

Tuotot kaupallisten radioiden musiikinkäytöstä kasvoivat 9,7 prosenttia. Kaupallisten radioiden maksamat korvaukset ovat sidoksissa radioyhtiöiden liikevaihtoon ja niiden soittaman suojatun musiikin määrään. Maksutelevisiokanavia tilasi vuoden lopussa noin 30 prosenttia suomalaisista kotitalouksista. Lähinnä juuri maksutelevision ansiosta Teoston keräämät korvaukset musiikin käytöstä kaupallisilla TV-kanavilla kasvoivat 16 prosenttia. Muuten tuotot kaupallisen television alueelta pysyivät edellisvuoden tasolla.

Teosto neuvotteli Ylen kanssa uudenlaisia katselu- ja kuuntelumarkkinoita palvelevasta kokonaisvaltaisesta musiikin käytön sopimuksesta. Sopimus kattoi vain vuoden 2008 ja uusi sopimus vuoden 2009. Sopimusten lyhytkestoisuus johtuu lähinnä Ylen taloudellisesta tilanteesta sekä Ylen rahoituspohjaa ja julkisen palvelun tehtävää koskevan parlamentaarisen selvitystyön jatkumisesta vuoden 2009 puolelle.

Teoston edustamien musiikin tekijöiden ja kustantajien tallentamisoikeuksia hoitaa yhteispohjoismainen Nordisk Copyright Bureau NCB, joka keräsi suomalaisille tekijöille viime vuonna 9,6 miljoonaa euroa. Tallentamiskorvauksia kerätään musiikin tallentamisesta mm. äänitteille, elokuviin ja mainoksiin.

Esitys- ja tallentamiskorvausten lisäksi Teoston oikeudenomistajat saavat vuosittain pienen osan yksityisen kopioinnin hyvitysmaksutuotosta. Sen jaosta koko luovan alan kesken päättää opetusministeriö. Vuonna 2008 ministeriö osoitti Teoston oikeudenomistajille 1,8 miljoonan euroa hyvitysmaksukertymästä. Noin 11 miljoonaa jaettiin muille luovan alan tekijöille.