Saksassa riippumaton komitea arvioi, kuuluvatko esimerkiksi nettipalvelut valtiollisen yhtiön toimintaan vai eivät. Viestinnän Keskusliitto on julkaissut selvityksen, miten toiminta eroaa Euroopan johtavissa maissa Suomen käytännöstä.

BBC:n edellytyksiä uudistaa palvelujaan tai tarjota uusia palveluita on säännelty sopimuksessa kuninkaallisen valtiosihteerin ja BBC:n välillä.Sopimuksen kohdissa 23 – 33 ovat määräykset menettelystä, jossa olennaiset julkisen palvelun
muutosehdotukset (significant proposals for change) tarkastetaan.

Arvioinnissa sovelletaan ns. yleisen edun testiä (Public Value Test), jonka tarkoituksena on suhteuttaa palvelujen yleinen etu niiden markkinavaikutuksiin. Arvion suorittavat yhteistoiminnassa
BBC:stä riippumattomat elimet BBC Trust ja Ofcom, joista viimeksi mainittu on vastuussa nimenomaan markkinavaikutusten arvioinnista.

Saksassa julkisen palvelun rajat on määritelty osavaltioiden välisessä valtiosopimuksessa televisio- ja radiotoiminnasta.

Tarjonta, joka ei liity televisio- ja radio ohjelmistoon ja joka on samanlaista kuin lehdistön tarjonta, on siis yleisradioyhtiöiltä kiellettyä. Valtiosopimuksessa säännellään lisäksi edellytyksiä, joilla yleisradioyhtiöiden on sallittua muuttaa olemassa olevia palvelujaan tai tarjota uusia palveluja televerkoissa. Sen, kuuluvatko uudet tai muutetut palvelut julkisen palvelun tehtävään, ratkaisee riippumaton komitea, jonka on mainitun artiklan perusteella perustettava arvioon seuraavista.

Lue lisää