Hän seuraa tehtävässä Volvo Auton Pekka Tefkeä, joka jatkaa edelleen hallituksessa. Uusina jäseninä aloittavat toimitusjohtaja Hele-Hannele Aminoff, Oy Leiras Finland Ab, toimitusjohtaja Erkki Järvinen, Tikkurila Oy ja toimitusjohtaja Tommi Rytkönen, Kiinteistömaailma Oy.

Mainostajien Liitto on toiminut pitkään brändinrakentajan ja markkinointiviestinnän ostajan asialla mm. edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana. Liiton jäsenyritysten panostukset markkinointiviestintään kattavat noin 80 prosenttia alan kokonaismarkkinasta Suomessa.

“Talouden suhdanteiden muututtua nopeasti koko markkinointiviestinnän kenttä on uuden tilanteen edessä. Selkeys, ennakoitavuus ja läpinäkyvyys nousevat entistä tärkeämmiksi tekijöiksi markkinoinnin panostuksia ja hankintoja tehtäessä. Nykyisessä talouden tilanteessa on ensiarvoisen tärkeää, että markkinointiin ja mainontaan tehdyt panostukset tuottavat haluttua tulosta”, sanoo puheenjohtaja Tapio Pajuharju.

“Ammattimaisen osaamisen lisääminen jäsenyrityksissä kaikilla organisaatiotasoilla sekä läpinäkyvä, tavoitteellinen ja tehokas yhteistyö median kanssa antavat hyvät lähtökohdat tulevillekin yhteisille onnistumisille. Markkinointiviestinnän keinovalikoima elää myös erittäin nopeaa murrosta. Tulemme omalla toiminnallemme varmistamaan, että jäsenyrityksemme ovat jatkossakin kehityksen kärjessä”, linjaa Pajuharju.

Mainostajien Liiton hallitus 2009

Toimitusjohtaja Tapio Pajuharju, Lumene Oy, puheenjohtaja
SVP Brand Performance Teija Andersen, Fazer Group, varapuheenjohtaja
Varatoimitusjohtaja Jukka Perttula, Nordea Pankki Suomi Oyj, varapuheenjohtaja
Toimitusjohtaja Hele-Hannele Aminoff, Oy Leiras Finland Ab
Toimitusjohtaja Erkki Järvinen, Tikkurila Oy
Toimitusjohtaja Terho Kalliokoski, Ruokakesko Oy
Hallituksen puheenjohtaja Olavi Kuusela, Perheleipurit Oy
Toimitusjohtaja Pekka Pirinen, Oy Gustav Paulig Ab
Johtaja, kauppaneuvos Risto Pyykönen, SOK
Toimitusjohtaja Esa Rautalinko, TeliaSonera Finland Oyj
Toimitusjohtaja, Tommi Rytkönen, Kiinteistömaailma Oy
Toimitusjohtaja Ulla Savén, Cederroth Oy
Toimitusjohtaja Kalle Tanhuanpää, Vaasan&Vaasan Oy
Toimitusjohtaja Pekka Tefke, Volvo Auto Oy Ab
Toimitusjohtaja Stefan Wentjärvi, Blue1 Oy

Liiton toimitusjohtaja on oik.kand., ekonomi Ritva Hanski-Pitkäkoski.