Vuoden Brändinrakentaja on vuosittainen Mainostajien Liiton tunnustus, joka pohjautuu aiemmalle Vuoden Mainostaja -palkinnolle. Tunnustuksen arviointiperusteissa ja -prosessissa kiinnitetään erityistä huomiota tavaramerkin suojaukseen. Vuoden Brändinrakentaja -tunnustuksen 2009 sai Oras Oy.

Vuoden Brändinrakentaja -tunnustus annetaan joka vuosi yhdelle Mainostajien Liiton jäsenyritykselle, joka on ollut markkinointiviestinnässään esimerkillinen. Vuoden Brändinrakentajan valinnassa painotetaan erityisesti sitä, miten hyvin yritys on onnistunut suunnitelmallisessa ja pitkäjänteisessä brändinhallinnassa ja ottanut huomioon tavaramerkkien suojausnäkökulman.

“Liiton hallitus kiinnitti valinnassaan erityisesti huomiota siihen, että Oras-brändissä korostuu voimakkaasti hallittu design-osaaminen ja yhteiskuntavastuullisuus”, sanoo Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski.

Vuonna 1945 perustettu Oras on tällä hetkellä alansa Pohjoismaiden markkinajohtaja. Oras on onnistunut tuomaan jopa epäseksikkäänä pidetyn tuoteryhmän lähelle loppukäyttäjää ja luomaan vahvan brändin, joka lienee jo pitkään ollut suomalaisten mielissä alansa ykkönen. Oras-merkki on pysynyt tuotteissa selkeästi tunnistettavissa. Käyttäjien tunneyhteys ja mielikuvat käyttäjäystävällisistä ja ekologisista tuotteista ovat kiinnittyneet vahvasti brändiin ja siten kasvattaneet sen arvoa. Muotoiluun panostava Oras on jo usean vuoden ajan tehnyt yhteistyötä myös italialaisen designyritys Alessin kanssa.

Tavaramerkkien suojaukseen erikoistunut Berggren Oy Ab on mukana Vuoden Brändinrakentaja -tunnustuksen saajan valinnassa antamalla arvionsa shortlistayritysten brändien suojauksesta. Lähtökohtana ovat Mainostajien Liiton säännöt ja se, missä määrin yrityksen toiminta pitkällä aikavälillä on toteuttanut liiton päämääriä eli kehittänyt asiallista ja totuudenmukaista markkinointiviestintää ja toteuttanut sitä markkinatalouden periaatteiden mukaan.

Vuoden Brändinrakentaja -tunnustus julkistettiin Mainostajien Liiton vuosikokouksen yhteydessä. Vuonna 2008 tunnustuksen sai Tikkurila Oy.