Mobiilitelevisiota on koetettu edistää muissakin Euroopan maissa. Esimerkiksi Hollannissa mobiilitelevisio sai lanseerauksen jälkeisten ensimmäisten viikkojen aikana 10 000 käyttäjää.

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän pohtimaan, millä keinoin mobiilitelevisiota voitaisiin edistää Suomessa.

Työryhmän tehtävänä on kartoittaa mobiilitelevisiotoiminnan nykyiset esteet, arvioida eri liiketoimintamalleja ja liikkeellelähdön edellytyksiä, tarkastella tarvittavaa taajuuskapasiteettia sekä tehdä esitykset mobiili-TV:n edistämiseen tarvittavista toimista. Ryhmän tulee myös listata mahdolliset lainsäädäntöön liittyvät avoimet kysymykset.

Työryhmän on määrä saada työnsä valmiiksi tämän vuoden heinäkuun loppuun mennessä.

Ryhmän puheenjohtajana toimii neuvotteleva virkamies Mirka Järnefelt liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Jäsenet ovat:

viestintäneuvos Ismo Kosonen, liikenne- ja viestintäministeriö
neuvotteleva virkamies Olli-Pekka Rantala, liikenne- ja viestintäministeriö
lakimies Riikka Rosendahl, Kuluttajavirasto
suunnittelija Kirsi Ukura, Viestintävirasto
toimitusjohtaja Reijo Svento, FiCom ry
johtaja Marcus Wiklund, Kaupallisten televisioiden liitto ry
johtaja Olli-Pekka Heinonen, Yleisradio Oy
Senior Manager Jarl Eklund, Nokia Oyj
projektinjohtaja Lauri Kaira, Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY ry
toiminnanjohtaja Stiina Laakso, Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry