Hän seuraa tehtävässä viestintätoimistoalan pitkäaikaista vaikuttajaa, Hill & Knowltonin kansainvälisissä johtotehtävissä toiminutta Kim Nybergiä, joka jatkaa edelleen hallituksessa.

Christina Forsgård
Christina Forsgård

MTL Viestintätoimistojen hallituksessa jatkavat lisäksi Tero Kekki Drumista, Pertti Knuuttila VCA:sta Henrik Resman Taitomyllystä, Ulla-Maija Tamminen Promodesta ja Tiinu Wuolio Meditasta. Uutena jäsenenä aloittaa Päivi Härkönen Viherjuuresta.

Viestintätoimistot suunnittelevat ja toteuttavat asiakkaidensa liiketoimintaa tukevaa viestintää ja toimivat liikkeenjohdon viestinnän neuvonantajina. Toimistojen asiakkaita ovat kotimaiset ja kansainväliset yritykset, yhteisöt, yhdistykset ja julkishallinto.

“Viestintäteknologia on räjäyttänyt viestinnän määrän ja avannut täysin uusia mahdollisuuksia johtaa ja vaikuttaa globaaleilla markkinoilla. Samanaikaisesti viestintäalan perinteisiä käytäntöjä ja eettisiä sääntöjä haastetaan ja koetellaan. Alan ammattilaisilla on suuri vastuu huolehtia pelisääntöjen päivittämisestä ja oman ammattitaidon ylläpitämisestä. MTL Viestintätoimistojen jäsentoimistot ovat eturivissä linjaamassa muutoksen käytännön vaikutuksia ja ottamassa ilmiöistä hyödyn irti”, Christina Forsgård kertoo.

Viestintätoimistojen palveluita ovat ulkoisen ja sisäisen viestinnän konsultointi ja suunnittelu, mediaviestintä ja julkisuustyö, julkaisut, viestintävalmennus, tutkimukset sekä yhteiskuntasuhteiden hoitaminen ja vaikuttajaviestintä (Public Affairs). Useat MTL Viestintätoimistojen jäsenet tarjoavat viestintäpalveluja Suomen lisäksi myös kansainvälisesti.

“Tehokas viestintä on aina ollut henkilökohtaista ja sosiaalisen median kasvun myötä siihen on merkittävästi enemmän mahdollisuuksia. Kirittävää on monella organisaatiolla, sillä globaalissa taloudessa paras ei voita, vaan se, josta tiedetään, joka otetaan käyttöön ja johon syntyy suhde”, Forsgård jatkaa.

”Samaan aikaan kun media- ja viestintäkenttä jatkaa sirpaloitumista, on hienoa huomata, että erityisesti viestintätoimistot ovat pystyneet kehittämään asiantuntemustaan ja palvelutarjontaansa”, toteaa MTL:n puheenjohtaja Jari-Pekka Rautamaa.

MTL Viestintätoimistojen tehtävänä on ylläpitää jäsentensä osaamista ja ammattimaisuutta sekä rakentaa viestinnän asemaa yritysten ja yhteisöjen keskeisenä menestystekijänä. MTL Viestintätoimistot seuraa alan kehitystä ja pyrkii vaikuttamaan siihen Suomessa ja kansainvälisesti mm. ICCOn (The International Communications Consultancy Organisation) jäsenenä.