Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kahdeksan. Yhtiökokous valitsi hallitukseen Lauri Helveen, Matti Kavetvuon, Kai Seikun, Erkki Soljan, Kari Stadighin ja Harri Suutarin uudelle toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin toimitusjohtaja Catharina Stackelberg-Hammarén ja vuorineuvos Seppo Paatelainen. Päätökset olivat hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisia.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Kari Stadighin ja varapuheenjohtajakseen Seppo Paatelaisen.