Seprima keskittyy yritysten palvelukokemusten analysointiin ja vahvistamiseen kohderyhmänään yritykset, joille palvelu on tai siitä halutaan tehdä kilpailuetu.

Kaupan myötä Qualitemsin Eija Swanljung siirtyy Sepriman analyysitoiminnoista vastaavaksi johtajaksi elokuussa 2009. Swanljung on toiminut perustamansa tutkimusyritys Qualitemsin toimitusjohtajana.

Sepriman toimitusjohtajana toimii Jaana Komulainen. Qualitems Oy:n liiketoiminnan kehittämistä jatketaan itsenäisenä yhtiönä asiakkuuden tutkimiseen, henkilöstön tyytyväisyyden mittaamiseen sekä markkina-analyysien tekemiseen liittyvien toimintojen osalta.

”Kauppa täydentää molempien yhtiöiden liiketoimintaa erinomaisesti ja vahvistaa niitä itsenäisinä yrityksinä sekä tarjoaa molempien asiakkaille uutta lisäarvoa. Sepriman liiketoiminta pohjaa edistykselliseen asiakaskokemusten analysointiin ja mittaamiseen, mistä Qualitemsilla on pitkä kokemus. Qualitemsille kauppa tuo lisää uusia liiketoimintamahdollisuuksia”, sanoo Salomaa Yhtiöiden toimitusjohtaja Mirjami Mäkinen.